arrow_drop_up arrow_drop_down

Flaška glazen fles

Veredelt je drinkwater door geinformeerd glas..

..en dat proef je!

Flaška glazen fles

Nieuw Water levert ook het bijzondere glaswerk van Flaška


Omdat glas en water een ideale match vormen.

We hebben het niet meer over slechts een chemische benadering van 'H2O'. 

Water is het levenselixer.

Wij bestaan voor ongeveer 3/4 uit water en zijn eigenlijk 'waterwezens''.


Het water dat wij drinken beïnvloedt ons diepgaand.

En wij kunnen het water beïnvloeden, ook door waar wij uit drinken!

Water reageert op alles waar het mee in aanraking komt.

Het ene glas is het andere glas niet.

glas informeert water en dus ook je drinkwater.


FLASKA HERSTRUCTUREERT HET WATER IN DE FLES


Water Structuring

De energiefrequenties van de substanties waarmee water in contact komt 

hebben een vibrationeel effect op het water. Dit effect blijft voor een bepaalde tijd bewaard, 

omdat coherente domeinen van watermoleculen langere tijd blijven resoneren met deze vibratie (1).  


Dit is belangrijk, 

omdat het frequentiespectrum in water niet alleen de smaak van het water beïnvloedt

maar ook welke uitwerking het water heeft 

op biologische, energetische en psychologische processen.


Glas geprogrammeerd volgens het TPS procedé 

herstructureert het water in de fles.

Met behulp van de 'Techniek voor het Programmeren van Silicium' (het TPS procedé) 

worden verschillende soorten natuurlijke informatie (frequenties) aan het glas meegegeven.


Dit is waterveredeling door 'informerend vitaliseren'.

Met de Flaška fles wordt het spectrum van water dichter bij bronwater gebracht.

Water zal namelijk met het spectrum van de fles mee gaan trillen 

en hierdoor de oude moleculaire ordening loslaten. 


Flaška brengt deze kennis samen met ambachtelijk vakmanschap

en maakt het mogelijk dat wij zelf, thuis, op een praktische manier 

'gestructureerd' of 'geordend' water kunnen creëren.


Ervaar het verschil

Water drinken uit een Flaška fles geeft een heel andere beleving dan uit regulier glas.

Alles in de natuur trilt en heeft een eigen frequentie.

Let er op en je zult een duidelijk verschil opmerken, 

tussen de effecten van materialen als glas, keramiek of plastic.


Het water pikt de (meer of minder) subtiele informatie nu eenmaal feilloos op.

Er zijn maar weinig mensen die net zo lief uit een plastic beker of fles drinken,

zeker wanneer je met aandacht proeft wat je drinkt.

De ontwikkelaar van de Flaška fles Maks Vrečko, kwam op het idee door praktijkervaring 

Hij ontdekte een significant verschil tussen aardbeien die bewaterd waren met ‘normaal water’ 

en aarbeiden die bewaterd waren me gestructureerd water.


De ontwikkelaar van de Flaška fles (Maks Vrečko)


Het onderzoeken van de vraag hoe deze veranderingen in water mogelijk zijn 

leidt langs de diepgaande inzichten van boswachter en uitvinder Viktor Schauberger 

en moderne pioniers zoals Giuliano Preparata, Albert Szent-Gyorgyi, Emilio Del Giudice, Gerald Pollack, Martin Chaplin
en anderen die een theoretische verklaring hebben voortgebracht voor watergerelateerde fenomenen 

die we in de praktijk kunnen waarnemen.

Mijn selectie uit het Flaška assortiment omhullingen:

Flaška glazen fles

€ 41,75

Flaška Fles 750 ml : Kurk + Levensbloem

Nieuw Water Winkel heeft gekozen voor de natuurlijke hoes van Kurk omdat water heel beïnvloedbaar is door waarmee het in contact komt. Bovendien beschermt Kurk tegen een overdaad aan omgevingsinvloeden en biedt het ook enigszins temperatuur isolatie.


Het symbool van de levensbloem is in de kurken hoes gegraveerd en ook dit ondersteunt het neutraliseren van verstorende omgevingsinvloeden. De dop is eveneens van kurk en In de verpakking is een reserve dop bijgesloten.


Aanbevelingen en tips:

Was de Flaška fles niet in een vaatwasser en plaats het ook niet in de directe nabijheid van een apparaat met een sterke electromagnetische straling.


De vibrationele structurering van water begint meteen nadat er water in een Flaska fles komt en wordt in het volgende uur t.a.v. doorlopend beinvloedt. (2)


Het effect van de vibrationele struturering wordt versterkt als je de Flaska schudt, 

voordat je het water drinkt (net zoals gebruikelijk is in toepassing van homeopatische middelen).


Garantie

Flaška garandeert de werking van elk Flaška waterstructureringsprogramma voor minimaal 4 jaar vanaf aankoopdatum.


NB: de prijs van dit product is verhoogd met verzendkosten.

Bij een bestelling van > 55,- wordt dit geresitueerd (€ 6,75) en komt de prijs op € 35,-

 • Meer achtergrond informatie?

  Glas programmering met behulp van het TPS procedé:  Allereerst worden drie symbolen in het glas gegraveerd: 

  De eerste is een batch omschrijving (ACK1) dat kwaliteitsmanagement en controle mogelijk maakt. 


  Het tweede is een (circelvormig) cosmogram dat zorgt voor de bescherming van het vibrationele programma in het glas.


  Het derde symbool, ORO, is een rechthoekig vorm die zorgt voor een efficiëntere waterstructurering.
  De oude / opgeslagen frequenties worden uit het glas verwijderd om de programmering van het glas te optmaliseren.


  In de volgende fase (duurt 90 minuten) worden de flessen geprogrammeerd 

  met orgone apparatuur, gefabriceerd door de Duitse fabrikant Bioaktiv. 

  Er worden natuurlijke frequenties die in harmonie zijn met de structuur van water geprogrammeerd. 

  Het vibrationele programma is dan opgeslagen in het (+/- 71%) siliciumoxide (SiO2) van het glas.


   Als water in contact komt met glas dat op deze manier geprogrammeerd is,

  vindt er informatie overdracht plaats, op het water. Dit speelt zich af op quantymfysisch niveau, 

  door zogenaamde electrodynamische oscillaties van de coherente domeinen in het glas. (1).

  (1) 

  Flaška water werd ook onderzocht in het Japanse Laboratorium van 

  MASARU EMOTO


  Vriestemperatuur -25°C, vriestijd 4 uur, onderzoekstemperatuur -3°C, 

  Olympus Optische Microskoop (x 200), 

  50 water monsters van een Flaska fles en 50 controle monsters onderzocht, 

  op 14 december 2012 in Tokyo.


  Het water van het proefmonster was afkomstig uit leidingwater van Tokio 

  en hetzelfde water enkele minuten in een Flaška waterfles.

  Waterkristal resultaten Flaška glazen fles

  Onderzoek door het BION Institute:

  Een kort filmpje over de EVAPO test door Bion; Instituut voor Electromagnetische en Nieuwe Biologie: 

  15 monsters, 100 foto’s per monster, 

  augustus 2012.

  Test resultaten Flaška glazen fles

  Nog een onderzoek door het BION:

  Getest werden de effecten van water uit een Flaška Fles op het menselijk 'bioveld'. 

  Monsters van 10 personen, 6 metingen per monster, op 10 januari 2013.

  Resultaat: het water uit een Flaška fles heeft lijkt gunstige eigenschappen te hebben die de activatie, entropie en algehele energie beinvloeden van mensen op bioveld niveau.

  Onderzoek met een GDV (Gas Discharge Visualisation) 

  camera toonde aan dat de Flaška fles 

  veranderingen veroorzaakt in het water. 


  Water dat slechts 5 minuten in een Flaška was geweest liet een grotere entropie en RMS index zien.

  Een ander effect was zichtbaar nadat water 1 uur in een Flaska fles was geweest; een grotere variatie in oppervlakte en intensiteit. 


  Wil je dit GDV camera rapport ontvangen? 

  Stuur dan even een bericht.

  Nu je eigen Flaška Fles bestellen?

  Bestel hier