arrow_drop_up arrow_drop_down
Medisch Water verzamelt relevante informatie over toepassingen van water in de zorg voor gezondheid.

Dankzij langdurig en veelvuldig onderzoek is gebleken dat de waarde van water voor vitale gezondheid niet onderschat mag worden.

De waarde is h-erkend in zowel de preventieve werking in het voorkomen van ziekten, als in curatieve toepassingen.

Omdat het hele menselijke systeem is gebaseerd op de aanwezigheid van water en het functioneren ervan in ons lichaam,
is het logisch om de werking van water niet los te zien van het natuurlijke regeneratievermogen waarmee wij zijn geboren.

Het is tijd om in te zoomen op wat water is, wat het doet en wat er nodig is om het water in de zorg voor gezondheid in te zetten. Met respect en dankbaarheid.