arrow_drop_up arrow_drop_down
Vitaal Bewustzijn

Vitaal Bewustzijn

In de scriptie Vitaal Bewustzijn wordt een vernieuwend model gebracht, uitgaand van de bio-psycho-sociale theorie. Het nieuwe element is de energetische dimensie, als een onderliggende, alles doordringende eigenschap van leven. Hierbij krijgt voeding, als zijnde geestelijke voeding en lichamelijke voeding, de plek en aandacht die het toekomt. De idee ‘voeding = informatie = energie’ hoort thuis in een bio-psycho-sociale benadering van de mens, gebaseerd op een energetisch mens- en wereldbeeld.
Deze scriptie toont aan dat voedingsmiddelen en voedingsstoffen in positieve en negatieve zin het menselijk welzijn fundamenteel beïnvloeden, waarbij lichaam en geest niet meer los van elkaar gezien worden. Daar aan gekoppeld wordt een biochemische verklaring gegeven voor onze verbinding met het universum. Dit werpt ook een licht op spiritualiteit als factor in het bio-psycho-sociale model. De verklaring hiervoor ligt in de wetenschap dat alles (ook materie) energie is. In de visie die in deze scriptie wordt uitgewerkt, verdicht energie zich steeds meer tot de mens als psychosomatisch geheel. Voedsel heeft een sleutelrol in het leven op onze planeet, in iedere samenleving en van elk individu. Het speelt een centrale rol in het verduurzamingsvraagstuk waar mensen mee kampen en ook in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Voeding staat in relatie tot gezondheid, welzijn, economische structuren, maatschappelijke ontwikkelingen, planetaire vraagstukken en sociaal-culturele verbanden. Het beïnvloedt zowel de context van organismen als het innerlijke en onzichtbare leven. De diverse vormen van voeding, theorieën en inzichten over voeding worden besproken om de onderlinge raakvlakken aan te tonen en om de reikwijdte, diepgang en impact van het onderwerp helder te maken. Gaandeweg wordt aangetoond dat we kunnen concluderen, dat bewuste aandacht voor voeding, op korte en lange termijn onze levenskwaliteit in belangrijke mate bepaalt. Bovendien is een centraal inzicht van doorslaggevend belang: alleen de natuur voedt ons werkelijk en we hebben ons te (her)verbinden met onze primaire energiebronnen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de waarde van de natuurelementen water en zonlicht als basisvoeding. Dit eclectische werkstuk biedt meerdere ingangen, waardoor iedere lezer er iets van kan meenemen naar de eigen persoonlijke en/of professionele wereld. Wil je hier het jouwe van weten? Ik schenk je graag inzage in dit onderzoek, omdat het van belang is dat de wisselwerking tussen onze vitale gezondheid, de universele natuurwetten en de cultuur waarin wij leven bewust dient te worden. Wij cultiveren dagelijks de natuur die wij in wezen zijn. Deze cultuur schotelen wij voor aan onze kinderen. Stuur mij een email en ik mail je de scriptie Vitaal Bewustzijn.

Contact

De afbeelding is een deel van een aquarel genaamd The Galaxy Tree en is gemaakt door Fernando Lobo.
Reactie plaatsen