DISCLAIMER pH en ORP

(opgegeven pH en ORP waarde(n) 

De pH waarden worden in principe gemeten in het kader van basisch/alkalisch en acide/zuur water metingen.

En evenals ORP waarden, voornamelijk in verband met elektrolyse ofwel ionisatie.

Nieuw Water (NW) conformeert zich aan de door de producenten opgegeven pH en ORP waarden. 

De lokaal gemeten waarden kunnen derhalve afwijken omdat deze niet afkomstig zijn van testen onder geconditioneerde omstandigheden in laboratoria, zoals geldt voor de resultaten van de fabrikanten.

de lokale waterkwaliteit 

Om te beginnen zijn pH en ORP waarden sterk afhankelijk van de lokale kwaliteiten van het te gebruiken leidingwater. 

De samenstelling (bijv. hardheid, zouten & mineralen) en ook de beginwaarde van de zuurgraad 

(in NL/BE variërend van pH 6,8 tot pH 8,4) kan sterk verschillen. 

Per regio heb je verschillende mineralen in het leidingwater 

en ook de onderlinge verhouding van deze mineralenis niet overal gelijk.

Overigens kan kraanwater zonder mineralen en in sommige gevallen zelfs zonder enige of noemenswaardig aanwezige materie, 

(zoals bij distillatie of omgekeerde osmose systemen) nagenoeg niet geïoniseerd worden, 

omdat de watermoleculen zelf zeer slecht geleiden. 

temperatuur & zuurstof

Dan is er nog een belangrijke factor voor meetresultaten en dat is de temperatuur. De temperatuur van het water is vrijwel nooit gelijk aan tijdens de metingen in een laboratorium en de eindtemperatuur van het lokale kraanwater is vaak verre van ideaal. De ideale verhouding zuurstof in het water ontstaat bij een watertemperatuur van ongeveer 2° C.

Des te kouder de temperatuur van het water is, hoe hoger het zuurstofgehalte in dit water wordt. Afhankelijk van de temperatuur heeft water maximaal een bergend vermogen van 14mg./ltr. Bij een water temperatuur van zo’n 12-18° C. 

is veel minder zuurstof aanwezig dan bij de eerder genoemde 2° C.

Het lokale kraanwater heeft echter nooit een waarde van rond de 2° C waardoor de hoeveelheid zuurstof ook nooit optimaal is.

Daarom zal dus ook het redoxpotentieel - oftewel de ORP waarde - bijna nimmer optimaal kunnen presteren.


de doorstroomsnelheid 

De doorstroomsnelheid is nog een belangrijke factor. Bij ionisatie geldt in principe de regel: 'hoe langzamer, hoe beter'. 

Als het water langere tijd aanwezig is in de ionisatiekamer, wordt het dus 'langer' geïoniseerd en zal dit in een sterkere waarde resulteren. Tijdens de metingen in de laboratoria is de gemiddelde flow snelheid slechts ca. 0,7 ltr./minuut, 

terwijl in de praktijk bij huishoudelijk gebruik, de waterflow 4 tot 5 maal groter kan zijn. 

de ORP meting 

Ook het juist en constant zelf meten, van met name de ORP waarde van geïoniseerd water, 

is een uiterst gevoelig en kwetsbaar proces, welke van vele factoren afhankelijk is. 

Los van hetgeen hierboven is toegelicht, zijn de juiste meetapparatuur en de wijze waarop de meting wordt uitgevoerd erg belangrijk. 

Zo verdient het aanbeveling om de meetapparatuur voor elke nieuwe meting vooraf te ijken. 

Daarnaast is het van belang tussen de metingen door, het meetinstrument van een 'neutrale' spoeling te voorzien 

en deze bij voorkeur steeds droog te maken. Als u namelijk met een meetinstrument direct vanuit bijvoorbeeld het alkalische water, 

naar het zure water en vice versa gaat, zal dit een nadelige invloed hebben op alle vervolg metingen 

en zullen de meetresultaten niet meer 'zuiver' zijn.

***

arrow_drop_up arrow_drop_down