Waterkwaliteit door Waterveredeling

Waterkwaliteit door Waterveredeling

Waterveredeling zorgt voor een optimale kwaliteit van water, ongeacht welke toepassing: er wordt altijd verbetering of winst geboekt. Het is een nieuw woord dat een structurele verbetering en verfijning van de (inherente) kwaliteiten van water beloofd.

Nieuw Water Waterveredeling staat voor een integrale behandeling van waterkwaliteit.

De mogelijkheden in waterveredeling zijn dus niet alleen van belang voor gezondheid en welzijn, maar ook voor sectoren als: land-en tuinbouw, voedselproductie en gastvrijheid c.q. horeca.

In dit dossier lees je een overzicht van de redenen voor en de mogelijkheden door waterveredeling, in eerste instantie voor persoonlijk gebruik. Het vraagt een aanvullend artikel waarin alle aandacht kan gaan naar bedrijven en bedrijfsdoeleinden.

Je leest ook welke 5 stappen zullen leiden naar de beste kwaliteit water in je eigen context, zodat zelfs water gerelateerde problemen kunnen oplossen.

Natuurlijk vind je in dit artikel ook verwijzingen naar broninformatie en relevante aanvullingen.

 

Wat is waterkwaliteit (en waarom is het belangrijk)?

Sommige lezers hebben misschien niet eerder van onderwerpen als ’watervitalisatie’ en ‘water als informatiedrager’ gehoord. Meer mensen zijn wel al op de hoogte van de mogelijkheid om zelf kraanwater te filteren of het gebruik van andere waterbronnen dan leidingwater, zoals regenwater.

Er zijn heel veel ‘soorten’ water, die van elkaar verschillen door onzichtbare ‘kwaliteiten’.

Deze kwaliteiten bepalen niet alleen het karakter van het water; het gedrag en hoe wij het ervaren. Op een dieper, moleculair en energetisch niveau, blijkt de structuur van water een wereld van verschil te maken voor gezondheid, vitaliteit, groei en ontwikkeling van alles wat leeft.

Voor een waterdrinker betekent dit dat je kunt proeven of waarnemen dat het ene water het andere niet is. Zo goed als iedereen blijkt hiertoe in staat. Dit bepaald vervolgens of iemand graag water drinkt en daardoor voldoende gehydrateerd zal zijn. Het hydratatie niveau is van essentieel belang voor de celstofwisseling en alle lichaamsprocessen.

Natuurlijk is niet iedereen even fijngevoelig en het is ook een kwestie van voldoende aandacht. Toch zal een ieder erkennen dat vers bronwater veel aantrekkelijker is en frisser smaakt dan water uit de kraan. Dit is logisch, want natuurlijk water is vitaal. We zien ook dat kinderen en dieren een duidelijke voorkeur tonen voor vitaal water.

Er zijn vele watervervuilingen, zowel stoffelijk als energetisch

Helaas kunnen wij uit vele bronnen niet meer zomaar drinken, door allerhande vervuilingen. Grondwater en oppervlakte wateren bevatten vele ongezonde stoffen, waar zowel de externe als onze interne ecologie onder lijden. Wanneer het water niet adequaat wordt gezuiverd, zal ons lichaam als filter fungeren. Bovendien: wanneer het water a-vitaal is, zal het energie nemen uit de omgeving. Als waterdrinker ben je dat dus zelf.

Drinkwaterleiding bedrijven zijn niet in staat om alle vervuilingen te verwijderen. Bovendien lijdt het water onder allerlei behandelingen en het verblijf in het leiding stelsel, onder hoge druk. Reden genoeg om het water aan te pakken bij de kraan. Zelf zuiveren en revitaliseren optimaliseert de basiskwaliteit van het water dat je drinkt, eet en gebruikt voor hygiëne.

NB: meer informatie over vervuilingen lees je in de WaterWiki van Nieuw Water Winkel. 

De geschiedenis van Waterveredeling

De term Waterveredeling heb ik (ondergetekende) geïntroduceerd in Nederland, aangezien het nog niet voorkomt in het woordenboek. Anders dan in Duitsland en Oostenrijk is men hier nog niet vertrouwd met de mogelijkheden om de waterkwaliteit op moleculair- en energie niveau te beïnvloeden.

Als NL’s eerste waterveredelaar ben ik sinds eind 2010 in de leer bij de wateronderzoekers in de wereld. Deze werken zowel in als naast het wetenschappelijke domein. Mijn professionalisering verliep dankzij nauwe samenwerking met collega waterbehandelaars.

Mijn diepgaande onderzoek heb ik beschreven in het volumineuze drukwerk ‘De Schoonheid van Water ~ goud van de toekomst’ en op basis van dit onderzoek ontstond het bedrijf Nieuw Water voor waterveredeling.

Zoals gezegd zijn Duitsland en Oostenrijk bekend met ‘Wasserveredelung’ en voorlopers in het optimaliseren van waterkwaliteit. Met name Oostenrijk heeft de belangrijkste leermeesters voortgebracht, zoals Viktor Schauberger en Johan Grander. Zij wisten niet alleen de energetische kant van water te bestuderen in de levende praktijk, maar ook hun diepgaande inzichten te vertalen naar techniek en methodieken.

Daarnaast heeft de Japanner Masaru Emoto de ogen van vele mensen geopend, door de onzichtbare kant van water zichtbaar te maken. Zijn foto’s van bevroren waterkristallen maken diepe indruk en tonen onmiskenbaar aan hoe gevoelig water is voor informatie. Zo heeft hij de bijzondere eigenschappen en vermogens van water voor altijd op de kaart van gezet en ons waterbewustzijn op belangrijke wijze geïnspireerd.

Termen om te onthouden

Hier volgen alvast een paar beknopte beschrijvingen van termen die gebruikt worden in de beschrijving van de verschillende waterveredeling methodes.

Veredeling

De betekenis van het woord veredeling sluit heel mooi aan bij wat met het water gebeurt door de gebruikte methodes. Synoniemen zijn: cultivering, edel maken, loutering, verfijning. Hierbij passen ook begrippen als definiëring, optimalisering en functionalisering. Waterveredeling raakt aan al deze aspecten.

Waterveredeling

Waterveredeling is het woord voor waterbehandelingen, die in eerste instantie bedoeld zijn voor het herstel van de natuurlijke vermogens van water. Water heeft vele (impliciete) vermogens waarvan er een aantal kunnen worden geactiveerd en versterkt, met behulp van natuurlijke middelen en/of technische vindingen. Denk hierbij aan het oproepen van werveling en implosie, het overbrengen van fotonen en frequenties, het filteren op verschillende manieren en met meerdere materialen.

Waterveredelaar

De waterveredelaar beoefent de kunst van het optimaliseren, functionaliseren en personaliseren van (leiding)water, door zuiveren, revitaliseren en afstemmen op het doel / aansluiten op de eindgebruiker. Toch verdient iedereen die (tijd, aandacht, geld) investeert in waterkwaliteit deze ‘titel’, omdat alles wat wij doen voor waterkwaliteit, het water van ons allemaal ten goede komt, op korte en lange termijn.

Filtreren

Er zijn vele vormen van waterfiltratie die worden gebruikt in de fasen voor en na het tappen van kraanwater. Het proces dat er aan voorafgaat wordt verzorgd door drinkwaterleidingbedrijven. Voor het bereiken van zuiverder (drink-)water in huis, worden met name koolstoffilters, capillaire filters en (omgekeerde osmose) membranen ingezet.

Re-Vitaliseren

Omdat het water door de behandelingen en het verblijf in het leidingsysteem, onder druk, aan energie inboet is revitalisatie nodig. Dit kan door de natuur na te bootsen en gebruik te maken van beweging / werveling, zonlicht, fotonen, magnetische velden en trillingsinformatie. Het doel is hierbij om energetische belasting neutraliseren en de moleculaire structuur te beïnvloeden richting optimaal functioneren en coherentie.

Functionaliseren

Het vermogen van water om vele (natuurlijke) functies uit te voeren kan worden benut, opgeroepen en versterkt. Voorbeelden zijn: sterk reinigend (ontvettend) of desinfecterend (ontsmettend) water en therapeutisch water zoals zilverwater, edelsteenwater of waterstofgasrijk (H2) water.

Personaliseren

Het gegeven dat water gevoelig is voor frequenties maakt het mogelijk om informatie ‘mee te geven’. Vergelijk dit met radiogolven, televisie en wifi. Dit kan door gebruik te maken van leven bevorderende frequenties, zoals die van het aardmagnetisch veld, van zonlicht, edelstenen, kleuren of symbolen. Deze informatie kan het water van de gebruiker bekrachtigen en harmoniseren. Overigens zal ook het materiaal waar je het water in bewaard of uit drinkt verschil maken in de beleving van het water drinken.

Wanneer bijvoorbeeld de werking van H2 water gewenst is (dat is al snel aan de orde als je bedenkt dat H2 zowel preventief als curatief werkt), is er sprake van een overlap tussen personaliseren en functionaliseren.

NB: Revolutionair waterstofgas / H2 is in opmars; niet alleen in de energietransitie,
 maar ook in deze zorg voor gezondheid. In het Ebook:
H2 4U? (65 pagina’s) lees je hier alles over, inclusief vele links naar wetenschappelijke onderzoeken. 

 

Voor- en nadelen van (geen) waterveredeling

De voordelen van waterveredeling op een rij:

– zuiverend van micro vervuilingen (toxische stoffen)energiepeil verhogend (leven bevorderend)
– herstructurerend (moleculaire ordening)
– verbeterde smaak (lichter, frisser)
– verbeterd hydraterend vermogen
– neutralisering van energetische belasting (elektrosmog)
– overbodig maken van een ontkalking systeem (water belastend en onderhoud intensief)
– verduurzamen van waterconsumptie (lokaal, geen flessenwater meer)

De voordelen voor gezondheid zijn daarbij ook toe te schrijven aan het voldoende consumeren van (zuiver en vitaal) water. Wanneer je niet gemakkelijk water drinkt, omdat iets je niet aanstaat is de kans op dehydratie groot. Je kunt schoon water niet inwisselen voor allerhande dranken. Dranken zijn al ‘belast’ met allerlei stoffen, waardoor het reinigende en hydraterende vermogen veel minder is. Andersom is wel mogelijk; wanneer het water goed bevalt, zal je lichaam water drinken merkbaar prefereren boven allerhande dranken.

Wat zijn watergerelateerde problemen?

Meestal spelen watergerelateerde problemen in bedrijven. Daar zal ik in het aanvullende artikel verder op in gaan. Voor mensen en hun gezondheid draait het vooral om de gevolgen van dehydratatie. Water is essentieel in alle lichaamsprocessen en de kwaliteit van het cellulaire- en intracellulaire water is cruciaal. Deze onderwerpen heb ik beschreven in De Schoonheid van Water ~ goud van de toekomst en het Ebook: H2 4U?

Daarnaast kunnen mensen veel last hebben van kalkaanslag in huis en van de zorgen over watervervuilingen. Ik noem alleen even het topje van de ijsberg: loden waterleidingen, PFAS en PFOAS door GenX technologie en medicijnresten.

Allemaal redenen om zelf de regie te pakken over het water dat dagelijks door ons lichaam en door ons huis stroomt.

Zijn er nadelen te noemen?

Je zou alle waterbehandelingen ‘waterveredeling’ kunnen noemen, als het gaat om het feit dat we water beïnvloeden. Onze invloed vraagt om zorgvuldigheid, je kunt in principe ook ‘de verkeerde kant op’ werken. Materiaalgebruik, hygiëne, de positionering, toevoegingen, eventueel onderhoud en het kunnen doseren van een specifieke therapeutische behandeling zijn allemaal belangrijk en vragen aandacht. De eigenschappen en kwaliteiten van water dienen centraal te staan, in relatie to de context.

Het is voor mensen niet eenvoudig om een weg te banen door de overvloed aan informatie die ook nog eens niet eenduidig is. Er komen controversiële onderwerpen voorbij,
zoals de voor- en nadelen van omgekeerde osmose, van ontkalking systemen, of het gebruik van de Quooker. Deze thema’s zou je ‘fysieke’ onderwerpen kunnen noemen.

Omdat waterveredeling werkt tot op fijnstoffelijk en energetisch niveau, komen er nog meer thema’s aan bod, zoals vitaliteit, moleculaire ordening, kristallisatie en coherentie.
Zo ontstond dan ook de noodzaak om diepgaand onderzoek te doen en deze jarenlange ontdekkingsreis heb ik gedocumenteerd in het meest complete en mooiste drukwerk over ons water: De Schoonheid van Water ~ goud van de toekomst.

Gelukkig is gebleken dat mensen heel goed verschillen in energie kunnen waarnemen. Wij zijn in principe de verfijndste meetinstrumenten die er bestaan. Daarom bied ik in de praktijk het Waterconsult aan, om de beschikbare informatie aan te vullen met directe ervaring.  Heb je vragen of raak je de weg kwijt in de mogelijkheden, neem dan gerust contact op.

NB: In de Blog en WaterWiki op de website van Nieuw Water Winkel vind je meerdere relevante artikelen,

zoals ‘De waarheid over omgekeerde osmose.

Feedback over waterveredeling in de praktijk

Mensen ervaren het verschil tussen onbehandeld en veredeld water aan den lijve.

Enkele citaten:

“Het gezuiverde water is heel anders, smaakt veel beter en ook de groente smaakt veel ‘gezonder’. Het lijkt er op dat wij steeds helderder worden, helderder als in minder brainfog. Dat is altijd fijn.” (Angelique)

“Ik ben er al weer aan gewend, maar er is veel veranderd: ik drink nu geen lauw water meer.. mijn haar is zachter.. ik merk het aan de kalkaanslag op de vloer in de badkamer.. en de was is zacht. Ook drink ik meer water, in plaats van thee. En mijn zoon zei: “ik ben nu verwend en moet nu water van thuis meenemen naar de Uni.” (Conny van Wetten)

“Graag wil ik even laten weten hoe het waterstofrijk water mij bevalt. Ik drink het nu 4 weken en merk wel al veranderingen op. Ik voel me duidelijk minder opgeblazen dwz dat ik minder vocht ophoudt. Mijn huid ziet er beter uit, niet zo grauw meer. Ik heb meer energie en slaap ook beter. Het wit van mijn ogen dat soms wat geel kon zien is veel helderder. Het is ook heerlijk om te drinken, zacht en smakelijk. Ik ben benieuwd naar de verdere verbetering van mijn gezondheidstoestand.” (Beatrix Doesburg)

Er staan nog vele reacties op de website van Nieuw Water Winkel, bij de betreffende producten. Ook leuk om te lezen zijn de reacties op de waterproeverijen tijdens het Waterconsult. Hieruit blijkt met name ook hoe divers en dus persoonlijk de ervaringen zijn!

Bijvoorbeeld:

“Het eerste slokje smaakte helder, fris, vol en tegelijkertijd luchtig, hij ging naar mijn hoofd, het werd er helder en kon helderder kijken, vervolgens voelde ik hem naar mn sacrum zakken en van daaruit naar mijn onderbuik. Nog even gekletst en ik nam nog een slok, die zakte gelijk naar mn voeten en ik sta als een huis, na nog een slokje sta ik helemaal aan en Giovanna krijgt er kippenvel van 🙂 Vervolgens kan ik nog lang nagenieten van de heldere frisse nasmaak, die later als ik erover vertel tegen m’n partner gelijk weer terug is.”

Meer ervaringen over het Waterconsult staan onder dit artikel.

 

Waterveredeling in de praktijk brengen.

Je begint bij de basis en kijkt vervolgens of er specifieke wensen en doelstellingen zijn. Het proces is als volgt te beschrijven:

1: De basis kwaliteit van het water in huis verbeteren door het water fysiek en energetisch zuiver en vitaal te maken, met behulp van filtratie en revitalisatie.

2: Het leidingwater veredelen naar smaak en behoefte, aan de hand van productinformatie of een Waterconsult.

3: Opmerken dat het water zich anders gedraagt, anders smaakt en gemakkelijker drinkt. Je neemt voortaan je eigen (persoonlijke) fles met water uit je eigen kraan mee.

4: De voordelen van veredeld water ervaren, aan je eigen lichaam en ook in het huishouden.

5: Geen zorgen meer over duurzame waterconsumptie. Je hebt geen voorverpakte waterflesjes meer nodig.

Als je toe bent aan persoonlijk advies en zelf ervaren kun je hier meer lezen over het waterconsult.

 

Aandachtspunten voor kritische denkers en doe het zelvers:

De methoden lopen uiteen in kosten, onderhoud en installatiegemak. Voor ieder budget, iedere situatie en iedere persoonlijke wens zijn er mogelijkheden. Hierover kun je de waterveredelaar advies vragen, voor passend maatwerk.

Sommige filtersystemen worden kant en klaar opgeleverd, inclusief installatie. Is anderszins een installateur nodig dan kunnen wij dat regelen. Je kunt ook zelf installeren. Soms is dat kinderlijk eenvoudig en anders krijg je duidelijke instructies bij geleverd.

Er zijn ook methoden die helemaal nooit onderhoud zullen vragen en een aantal kun je uitproberen, met inruilgarantie! De details die bij het product horen lees je op de productpagina’s in de Nieuw Water Winkel webshop.

NB: Extra informatie van andere onderzoekers vind je niet alleen in Het Boek maar ook op de Nieuw Water Winkel website, waar een overzicht van de geraadpleegde bronnen is opgenomen. Deze zijn gekoppeld aan de QR codes in Het Boek.

 

Samenvattend:

Water beïnvloedt ons leven en wij kunnen het levende water zelf ook beïnvloeden. Met waterveredeling bevorder je de natuurlijke vermogens van het water en dit komt gezondheid en welzijn ten goede. Als waterveredelaar help ik mensen om hun water aan te pakken bij de kraan en best ook bij de watermeter, voor het hele huis. Ook leidingen, apparaten en radiatoren kunnen zo mee profiteren door een langere levensduur en door minder onderhoud te vragen.

Een waterconsult is het antwoord op de vele vragen die je kunt hebben.

De waterproeverij die hierbij hoort maakt ervaringsgewijs duidelijk wat de best passende oplossing is (per persoon). Bij twijfel kunnen we ook kinesiologisch testen (spiertesten) om de (onbewuste) wijsheid van het lichaam aan te spreken. Het doel is drink- en badwater waar het lichaam energie van krijgt en blij van wordt.

Ervaar het zelf of oriënteer je verder:

 


 

Over de schrijver
Water draagt het Leven. Hoe belangrijk is dat? Omdat water zo algemeen aanwezig is, wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, wat de kwaliteit van water met onze levenskwaliteit doet. Waterkwaliteit bepaalt de functionele eigenschappen van ons water en dat zijn er veel. Ik houd van het leven en van de schoonheid van vitale, gezonde mensen en bedrijven. Jij ook?
Reactie plaatsen

Ontvang vrijblijvend de 7-delige email-serie

Gezond Water.