DISCLAIMER


Wij

Alle besloten vennootschap(pen) / eenmanszaak / V.O.F.'s alsmede de onderliggende handelsnamen 

(de "Wij") die op deze website vermeld staan, hebben deze website met de beste intenties en de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortkomen 

door het gebruik van de informatie/ inhoud, links of richtlijnen op deze website.


De informatie/ inhoud, links, producten of richtlijnen op deze website vormen geen specifiek of individueel advies, 

maar zijn van algemene aard. Zij zijn dus niet bedoeld voor het stellen van enige vorm van diagnose, 

ter behandeling, genezing of voorkomen van aandoening(en) en/of ziekte(n).


De inhoud is slechts bedoeld als uitbreiding van kennis over het gebruik van veredeld water in relatie tot 

smaak, zuiverheid, gezondheid, reiniging en overige mogelijkheden.

Voor behandeling, behandelmethode en/of diagnoses raadpleegt u altijd een bevoegd specialist.

Wij hebben geen medische specialisten in dienst.


Wij besteden altijd de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website(s), 

toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. 

Suggesties ter verbetering zijn van harte welkom, waarvoor alvast dank.


Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Nieuw Water (NW).

Niets van deze website mag zonder onze schriftelijke toestemming worden overgenomen.


E-mail

NW streeft ernaar geen vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden. Desondanks kan een bericht en eventueel meegestuurde bestanden vertrouwelijk zijn en persoonlijke informatie bevatten. De informatie in het e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Mocht de e-mail niet voor de geadresseerde bestemd zijn, dan verzoeken wij hem/haar vriendelijk de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen.


NW wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. NW is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. 

Het is uw eigen verantwoording om e-mails en de meegezonden bestanden hierop te scannen.

Belangrijke afspraken of contracten dienen altijd door de daarvoor bevoegde personen te worden ondertekend.


Tekst in e-mail:

"Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending."


pH & ORP

Nieuw Water conformeert zich aan de door de producenten opgegeven pH- en ORP-waarden. Individueel gemeten waarden zijn afhankelijk van lokale waterkwaliteiten en kunnen derhalve afwijken van de meetresultaten van de fabrikanten, 

welke afkomstig zijn van testen onder geconditioneerde omstandigheden in laboratoria.


Lees Disclaimer pH ~ORP