De Waarheid over Omgekeerde Osmose?

De Waarheid over Omgekeerde Osmose?

Wie kent De waarheid over Omgekeerde Osmose in pacht?

De meningen zijn verdeeld, dat is geen verrassing als het gaat om waterkwaliteit. Dus je doet zelf onderzoek 🙂 Enerzijds vindt je de liefhebbers die ultra zuiver water aanbevelen, anderzijds degenen die geloven dat het drinken van omgekeerd osmose water schadelijk is voor je lichaam. Dit is dan het gevolg van het mineralen onttrekkende vermogen van een Te pure kwaliteit water drinken. Uit de vragen die men aan mij als waterveredelaar stelt, kan ik opmaken dat men:

 1. het verschil niet kent tussen omgekeerd osmose water en gedestilleerd water
 2. het verschil nog niet kent tussen organische en anorganische mineralen
 3. nog niet weet dat de context heel belangrijk is, zoals:
  – de kwaliteit van de dagelijkse voeding (rijk aan organische mineralen?),
  – de kwaliteit van de algehele gezondheid en ‘last but not least’
  – de kwaliteit van het (omgekeerde osmose) waterfilter systeem.

Je vind hier een samenvatting van verschillende uitspraken en studies van wetenschappers en medici betreffende (ultra) zuiver water. Het accent ligt op de aanwezigheid van (anorganische) mineralen, omdat een aantal aannames circuleren die omgekeerde osmose als ‘slecht en gevaarlijk drinkwater’ bestempelen. Het zou namelijk:

 1. ‘Dood’ water zijn

 2. Mineralen uit je lichaam roven en daardoor gevaarlijk zijn

 3. ‘Zuur’ water zijn, dat verzurend werkt in je (verzuurde) lichaam

Echter, de volgende onderzoekers beweren dat de waarde van ‘leeg’, ‘ultra zuiver’ en ‘mineraal arm’ water dramatisch wordt onderschat, met vergaande gevolgen voor onze gezondheid.

Prof. Dr. Claude Vincent  – Antropologisch instituut van de universiteit van Parijs. Heeft tussen 1950 en 1974 in opdracht van de Franse regering de samenhang tussen waterkwaliteit en sterftegraad onderzocht.

Zo bleek dat men in Grenoble zeer zuiver water dronk en dat daar een lagere sterftegraad gold dan bijvoorbeeld in de Côte d’Azur met zijn harde water. Naast de sterftegraad onderzocht Vincent ook nauwkeurig de relatie met kanker. Hij stelde een sterke samenhang tussen slechte waterkwaliteit en kanker vast. Gelijkaardige resultaten zijn vastgesteld in onderzoeken in de regio Steiermark.

Ook tijdens een 13-jaar durend onderzoek met proefdieren toonde Vincent aan dat ‘hoog omhig’ (mineraal arm) water de gezondheidstoestand en levensduur bevordert.

Gezond water heeft naar Prof. Vincent een elektrische weerstand van meer dan 6000 ohm, resp. een geleidbaarheid van minder dan 167 μS (MicroSiemens), waardoor het nog schadelijke stoffen in ons lichaam kan opnemen en afvoeren.

Dr. Vincent was er zelfs van overtuigd dat zuiver water afzet van mineraal overschotten en zure stofwisselingsresten uit het lichaam kan spoelen. Leiding- en mineraalwater overschrijden doorgaans Vincent’s grenswaarden en zijn niet geschikt voor langdurig gebruik.

Een overmineralisering van het bloed uit zich op verschillende wijzen. Prof. Vincent is van mening dat bij personen, die aan trombose of kanker lijden, het bloed te dik is. Men kan een vermindering van de weerstandswaarde van het bloed vaststellen, te wijten aan overmineralisering van water. Hij raadt daarmee het gebruik van mineraalwater af.

Voor zuigelingen geldt dit nog dringender, aangezien hun organisme en in het bijzonder de nieren nog niet volledig ontwikkeld zijn. Baby’s zijn met hun zeer hoog watergehalte van ca. 80% en hun elastische weefsels slechts gering gemineraliseerd en hun systeem zou bij de toevoer van mineraalrijk water een shock kunnen ondergaan. Water dat voor de bereiding van flesjes gebruikt wordt, zou helemaal niet gemineraliseerd mogen zijn.

Dr. Hans Moolenburgh (overleden in 2018 op 93 jarige leeftijd) voormalig huisarts en welbekend onder Haarlemmers en ver daarbuiten, heeft het werk van Claude Vincent diepgaand bestudeerd en daar ook over geschreven. Dit is misschien de reden dat hij zelf ook heeft gekozen voor het drinken van ultra zuiver water, waar hij ook over sprak tijdens zijn lezingen. Hij vertelde o.a. dat de mineralen in het water het lichaam aan het werk zetten; het lichaam "moet er iets mee". Terwijl het 'lege water' direct benut wordt om 'te spoelen' en zo afvalstoffen snel en goed te kunnen afvoeren.

Dr. Henry A. Schroeder – Autoriteit op het terrein van mineralen:

“Prof. Vincent heeft een studie gepubliceerd die aantoont dat in regio’s met sterk mineraalhoudend water dubbel zoveel mensen aan ziekten sterven als in regio’s met zuiver zacht water. Hij concludeerde dat hoe minder stoffen in water opgelost zijn, des te beter het onze gezondheid kan bevorderen.

Mineralen die het menselijke organisme nodig heeft, zijn van zeer gering belang in het water vergeleken met deze die we in het voedsel vinden. Zo bevat een handvol noten en zelfs een reep pure chocola tot 5 x meer Calcium en Magnesium dan anderhalve liter hoog gemineraliseerd water.”

Prof. Huchard

“Water werkt in het lichaam door wat het afvoert, niet door wat het aanbrengt”.

Prof. Dr. M Cokelaere – KU Leuven

“We dienen mineralen op te nemen via een gezonde evenwichtige voeding en niet door het drinken van sterk met anorganische mineralen belast water. Het zuiverste water is het gezondste.”

Dr. Charles Mayo – Oprichter van de Mayo Kliniek

Ontvanger van verschillende Nobelprijzen, ontdekker van cortisonen, de hart-longenmachine, Computertomografie(CT). De Mayo Kliniek is het tweede grootste transplantatiecentrum ter wereld, jaarlijks 500.000 patiënten.

Hij ziet hard water als de geheime oorzaak van vele ziektes die ontstaan uit gifstoffen in het spijsverteringsstelsel. Hard water bevat een hoge dosis anorganische mineralen die met de meeste voorhanden olierijke en vette substanties nieuwe onoplosbare verbindingen aangaan die het lichaam niet kan omzetten.

Deze kalk-vet verbindingen stapelen zich op in de ingewanden, aders en organen en bouwen een ondoorlaatbare laag die de stofwisseling verhindert. Deze afzet is daarenboven een paradijs voor alle bacteriële ziekteverwekkers. Dit mengsel van vet met cholesterol, zouten en kalk uit leiding- en mineraalrijk water blokkeren niet alleen de stofwisseling door aanvankelijk als film, en na verloop van tijd als korst, de celwanden en organen te bedekken. Dit veroorzaakt ook mede de bekende nier-, gal- en blaasstenen.

Prof. Dr. Eugen David – Universiteit Witten

De consumptie van mineraalhoudend grondwater is het gevolg van technologisering en industriële revolutie met de daaruit volgende milieuvervuiling van de laatste 150 jaar. De langdurige consumptie van met anorganische mineralen verontreinigd water, belast de genetisch bepaalde biochemische processen van het menselijke organisme en is mede veroorzaker van chronische ziektes, zoals bv. hoge bloeddruk.

Deze mineralen zijn voor de menselijke genetica onherkenbaar. De in water opgeloste mineralen zijn voor de mens biochemisch moeilijk bruikbaar en kunnen ook een uitscheiding probleem brengen, waarop de mens genetisch niet is voorbereid. Zo is de mening van vele experts.

Ook de WHO geeft aan dat tot op heden geen overtuigende wetenschappelijk bewijzen bestaan voor de positieve gezondheidseffecten van mineraalwater.

Dr. Franz Morell:

“Flessenwater is vanwege haar zeer verscheiden samenstelling aan minerale stoffen en op grond van het relatief hoog aandeel anorganische zouten eerder voor consumptie af te raden. Bovendien neemt de belasting met schadelijke stoffen continu toe. Helemaal zorgwekkend wordt het wanneer men het water ook nog met koolzuur gaat verrijken.”

Dr. Antonius M. Schmid:

“De steeds meer toenemende consumptie van mineraalwater in de laatste jaren correleert met de toename van ziekten in het bloedvatenstelsel met als mogelijke consequenties: doorbloeding verstoringen, hartinfarcten enz.

Juist de overlading met minerale stoffen zoals grotendeels in het leiding- en mineraalwater, is één van de hoofdoorzaken van een versneld verouderingsproces.”

Dr. Clifford C. Dennison – Fysicus, professor aan de Lee College in Cleveland/USA: Lid van de Who’s who en de Amerikaanse wetenschappelijk vereniging. Als erkend wetenschapper in de VS houdt hij zich al vele jaren bezig met wateronderzoek en is houder van verscheidene patenten.

“Collega’s van mij (in de eerste plaats Dr. Vincent) hebben bewezen, dat enkel zuiver water, zonder opgeloste stoffen, de cellen verzorgen kan. Er moet namelijk polariserend licht gedraaid worden. Zonder deze eigenschap ontstaat er buiten de celmembranen een verhoogde osmotische druk (buiten de cel en niet binnen, zoals vele domkoppen beweren). Binnen de cellen vermindert gelijktijdig de druk. Daarmee wordt het evenwicht verstoord, wat de oorzaak van vele ziektes is, in het bijzonder hart- en vaatziektes en dat wat de cellen het meeste treft: kanker!

De absurde raad om mineraalhoudend water te drinken, komt van pseudo-experten. Zouten zijn vanwege hun anorganische vorm erger dan andere verontreiniging. Ze verhinderen immers dat polariserend licht überhaupt nog kan draaien.

Het is relatief eenvoudig aan te tonen, dat hart- en vaatziekten en kanker dramatisch toenemen met de consumptie van mineraalwater uit flessen. Zulk water kan nooit als oplosmiddel voor ons organisme dienen!

Tweet: Water is een transportmiddel, maar kan deze functie enkel volbrengen als het zuiver is.

Water dat de mens 50 jaar geleden als drinkwater gebruikte, was nog relatief zuiver. Wat is er echter over 5 decennia gebeurd? Sinds de industriële revolutie, sinds het ontstaan van de wegwerpmaatschappij en de aanwending van chemicaliën, wordt ons milieu gruwelijk mishandeld en ons organisme dat zich in principe goed kan aanpassen, krijgt steeds meer problemen.

Dit alles verergert dramatisch, wanneer er te weinig zuiver water wordt aangevoerd. Het organisme komt in moeilijkheden als het geen ‘oplos- en transportmiddel’ ter vervoeging heeft. Afzet-gerelateerde ziektes en vroegtijdige veroudering zijn onvermijdelijk.“

Prof. Dr. Med. Baranowski  – Artsen congres Uniejow, Polen

“Het is jammer dat er nog steeds artsen zijn, die beweren dat omgekeerde osmosewater schadelijk is. In de VS en andere landen waar omgekeerde osmose veel gebruikt wordt, bevestigen artsen dat het zuivere water een belangrijke bijdrage tot de gezondheid levert.

Tweet: We weten al jaren, dat mineralen enkel in de vorm van ‘chelaten’ in normale omstandigheden door het lichaam kunnen worden opgenomen. Chelaten komen enkel voor in levend voedsel.

Wie beweert dat zuiver water, zonder mineralen, giftig is, moet zich afvragen waarom eskimo’s nog leven. Zij drinken immers heel hun leven gesmolten ijs, dat geen mineralen bevat. Volkeren die zich bevoorraden met gletsjerwater en zelfs de gehele populatie van Oslo, die voorzien wordt van leidingwater met slechts 7 PPM, hebben een veel hogere levensverwachting en minder artsen per 1000 inwoners, dan de rest van onze beschaving.”

Dr. Helmut Elbau – Edith Liebergeld Instituut, Wiesbaden

“Het is bekend dat de chemische waterontharding milieuonvriendelijk en met nadelen voor de gezondheid van de mens verbonden is. Het is bovendien bewezen dat mineraalhoudend water zoals kalkhoudend drinkwater NIET voordelig is voor de gezondheid. Mensen en dieren kunnen de opgeloste stoffen niet goed gebruiken en moeten ze via de nieren – met de bijhorende belasting – weer uitscheiden. De broodnodige mineralen voor het leven winnen mens en dier uit het planten- en dierenrijk, niet uit water.

Tweet: De grootste betekenis van water ligt in haar elektromagnetische eigenschappen, haar oplossend vermogen en de uitscheiding van schadelijke stoffen.”

Tot slot: als mede wateronderzoeker en waterveredelaar wil ik hier graag aan toevoegen dat het zuiveren van water niet los staat van de noodzaak het water te herstructureren / revitaliseren om vitale functies te herstellen. We hebben te maken met een levend natuurelement dat onnatuurlijk wordt behandeld (gereinigd, getransporteerd en opgeslagen). De natuur leert ons hoe we dit kunnen doen (nabootsen) en wat er minimaal nodig is om water in energie te herstellen.

Ook de bekende vitaliteit deskundige Roy Martina geeft deze visie weer in zijn boek 'Detox'. Ik noem dit ook omdat zijn onderzoek naar lichamelijk ontgifting aantoonde dat de hoeveelheid water drinken een groot verschil opleverde. Gelukkig nuanceerde hij dat, door te wijzen op de kwaliteit van dat water en adviseerde hij Omgekeerde Osmose + revitalisatie.

In het kader van kwalitatieve Omgekeerde Osmose heb ik gekozen voor het Duitse bedrijf BestWater, dat naar mijn weten de enige producent is die waarde hecht aan de revitaliserende nabehandeling van gefilterd water en dit ook in hun systeem heeft geïntegreerd. (Jungbrunnen, inclusief vanaf type 66). Sinds 2020 is hiernaast de Natural Flow opgenomen in het assortiment: gemaakt met dezelfde materialen en helemaal op maat samengesteld, inclusief de mogelijkheid tot revitalisatie naar voorkeur.

NB: Zoals je hebt gelezen ben ik in dit artikel nog niet ingegaan op de waarde van een Omgekeerd Osmose waterzuivering systeem, als het gaat om op nano niveau verwijderen van chemische vervuilingen van allerlei aard (medicijnen, pesticiden, drugs, hormonen, toxines e.d.). Dit is tegenwoordig geen overbodige luxe.

Voor mij is het van grote waarde dat een (omgekeerd osmose) filter gespoeld wordt en dus geen opslagplaats wordt voor ophopende vervuilingen. Dit is ook van groot belang ten aanzien van het informeren van het passerende water. Daarnaast passeren in principe alleen watermoleculen het membraan en zo’n 1% van de allerkleinste deeltjes zoals sporenelementen. Daarna volgt een (lichte) remineralisering door een Nafilter (type naar keuze) en zuur water met een te lage pH waarde wordt zo voorkomen.

infogram-nanometer


Nu is de vraag natuurlijk: hoe weet jij wat wijsheid is, gebaseerd op jouw persoonlijke waarheid? Is het belangrijk om over te gaan op het drinken van ultra zuiver water en om te investeren in een degelijk omgekeerd osmose systeem? Mijn antwoord is: tijdens een waterconsult kom je daar hoogstwaarschijnlijk achter door het proeven.

De meeste mensen zijn gebaat bij het drinken van licht gemineraliseerd water (met een TDS van minder dan 60). En bij twijfel over de toegevoegde waarde / noodzaak voor mineraal arm water voor je gezondheid geeft kinesiologisch (spier-) testen een helder antwoord. Daar kunnen we tijdens een waterconsult gebruik van maken.

door: Giovanne de Legé

Misschien vind je het gerelateerde blogartikel ‘Lokaal Mineraal Water’ ook interessant?
Over de schrijver
Water draagt het Leven. Hoe belangrijk is dat? Omdat water zo algemeen aanwezig is, wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, wat de kwaliteit van water met onze levenskwaliteit doet. Waterkwaliteit bepaalt de functionele eigenschappen van ons water en dat zijn er veel. Ik houd van het leven en van de schoonheid van vitale, gezonde mensen en bedrijven. Jij ook?
Reactie plaatsen

Ontvang vrijblijvend de 7-delige email-serie

Gezond Water.