EM-X: game changer met de X-factor

EM-X: game changer met de X-factor

EM = Effectieve Micro-organismen.

Kleine creaturen, grootse effecten! Ik noem deze ‘basic elements’ in onze interne en externe natuur ‘game changers’, omdat ze in staat blijken om je wereldbeeld op z’n kop te zetten. Zij leven namelijk in het onzichtbare rijk, dat aan de basis van de voedselketen ligt. Ondanks dat wij mensen bovenaan de voedselketen staan, maken zij deel uit van onze eigen ecologie (onze interne natuur). 

Zij maken het leeuwendeel uit van ons interne spijsverteringsmilieu en hoe onzichtbaar ze ook zijn; leg je ze op de weegschaal dan blijkt onze darmflora zo’n 2 kg bij elkaar te wegen! Inmiddels strekken de biochemische inzichten nog veel verder: eigenlijk Zijn wij meer een verzameling micro-organismen, dan dat wij ze hier en daar Hebben...

waardevol, nodig en intelligent

De ontdekking van de werking van Effectieve Micro-organismen (EM) brengt inzichten met een ‘wereldbeeld veranderende potentie’. De ordening van het leven wordt hiermee weer in perspectief gezet, met vergaande gevolgen voor ons mensbeeld. Hierin zijn micro-organismen waardevol en nodig als basisvoorwaarde in ons bestaan. 

Zij maken deel uit van een intelligent systeem, als onderdeel van een complex geheel aan systemen: onze Natuur.

onbekend en onbemind

Met deze inzichten werken wetenschappers die zich bezighouden met landbouw, medische geneeskunde, milieu en duurzaamheid en dus de hele economie. Toch hangt de intrinsieke waarde van samenwerken met deze levensvormen nog niet aan de grote klok. Het gebruik van EM in de praktijk is goedkoop en voor iedereen bereikbaar, waardoor de industrie er geen winst in ziet. Daarom is het nut en de warde van effectieve micro-organismen nog onbekend (en onbemind), behalve voor een aantal ‘insiders’ binnen de ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ sfeer. 

Leer je deze micro-wereld eenmaal kennen, dan blijkt het wijs om deze levende organismen tot vriend te maken.

EM-X

De EM-X technologie is gebaseerd op het principe van ‘samenleven met gezamenlijke voorspoed’ (co-excistence and co-prosperity). Dit is de basis voor de theorieën van Prof. Dr. Teruo Higa; de ontdekker van de EM-X formule. Zijn theorie is gebaseerd op het overdragen van informatie en energie door resonantie. Hij heeft dit principe onderzocht en uitgewerkt in de wereld van de microbiologie.

schoon en levendig water

Het gebruik van EM-X is een belangrijke methode om te belichten, omdat EM alles met water te maken heeft. Enerzijds door direct gebruik in water, voor zuivering als revitalisering. Dit is van belang voor mensen zelf als ook voor telers van planten en fokkers van dieren. Anderzijds betekent iedere schoonmaak toepassing waardoor er minder of geen chemische middelen meer nodig zijn, een aanwinst voor schoner water en minder milieuproblemen.

Het ‘oude’ schoonmaken is gericht op uitroeien van micro-organismen. Uiteraard met oog op de ‘slechte’ micro-organismen (met alle gevolgen die zij veroorzaken), maar tegelijkertijd worden bij dit schoonmaken alle ‘goede’ micro-organismen ook meegenomen, waardoor er een dood leefmilieu ontstaat. De schadelijke micro-organismen kunnen zo weer makkelijk de overhand krijgen, omdat er geen nuttige micro-organismen meer zijn om een goede balans te bewaren.

Dit is de kern van de werking van probiotische micro-organismen en ook EM! Men noemt dit ‘het dominantie principe’: er zijn 5% goede (regenererende) micro-organismen, 5% slechte (degenererende) micro-organismen en de overige 90% ‘opportunisten’. Zolang de nuttige organismen dominant aanwezig zijn zullen schadelijke micro-organismen geen kans krijgen te groeien. Er ontstaat een levend en gebalanceerd microklimaat dat zich uit in een echt schoon huis en gezonde huisdieren, kamerplanten en de (moes-)tuin. 

Het heeft zelfs een voelbaar effect op de atmosfeer ( en op het riool!)

water neutraliserend en vitaliserend

Het mooie aan EM is dat het een combinatie van micro-organismen herbergt, die zo samenwerken, dat zowel een ‘neutraliserend’ als vitaliserend effect bereikt wordt. Neutraliserend ten opzichte van ongewenste frequenties die opgeslagen zijn in de waterstructuur.

De vitaliserende werking van EM kan worden verklaard door het gegeven dat EM water activeert, door de verkleining van watermolecuul clusters. Hierdoor reduceert de oppervlakte spanning en daardoor verhoogt het natuurlijke opnemende/absorberende vermogen. Daarnaast doen de effectieve micro organismen nog meer, maar voordat ik hier dieper op in ga, zal ik eerst uitleggen hoe deze micro organismen zover worden gebracht, dat hun werking gecontroleerd en gestuurd kan worden.

trilling en energieoverdracht

Energie overdracht in de natuur gebeurt onder andere door fotonen: de ‘lichtdeeltjes’ of verschijningsvormen van elektromagnetische straling (een vorm van energie). Als een foton met een bepaalde golflengte in aanraking komt met een stof, dan kan die in trilling worden gebracht. De stof bezit dan een heel klein beetje meer energie. Vaak geeft de stof deze energie weer af aan de omgeving door bijvoorbeeld warmte.

effectief keramiek

Elk materiaal heeft echter zelf ook een specifieke frequentie om in trilling te komen. Heeft een stof eenmaal deze eigen frequentie bereikt dan zal het als geheel blijven resoneren en deze frequentie ook in haar omgeving uitzenden. De stof wordt dan een zender van die specifieke frequentie.

Een materiaal dat heel goed een ontvangen frequentie (en daardoor informatie) kan vasthouden is silicium. Het wordt daarom o.a. gebruikt in computers. Silicium is een belangrijk bestanddeel van klei. Klei kan allerlei frequenties opnemen en weer afgeven. Maakt men van klei keramiek (door het te bakken bij hoge temperatuur) dan wordt het star en behoudt het haar vorm en daarmee de ingebakken informatiefrequenties. Het keramiek geeft dan zowel qua vorm als qua informatie, een afdruk aan de omgeving.

in formatie 

Klei heeft de bijzondere eigenschap veelvoudige elektrische informaties op te nemen, te fixeren en te binden. De informatie (trilling) die met een fermentatieproces op de klei werd overgebracht blijft in de klei aanwezig. Als deze keramiek wordt gebruikt in bijvoorbeeld een waterstroom, dan zal de informatie die in de keramiek aanwezig is op het water overgaan. Het water wordt a.h.w. ‘in formatie’ gebracht. Water dat optimaal ‘geïnformeerd’ is, bezit een bepaalde ordening, die bijvoorbeeld de plantengroei en kieming van zaden verbetert.

Ongeordend water kost energie terwijl geordend water energie geeft.

Het overdracht principe wat met EM kan worden bereikt is heel mooi zichtbaar gemaakt door Masaro Emoto. Hij heeft onder andere gefotografeerd dat vervuild water geen ‘kristal ster’ structuur maakt, of dat deze structuur beschadigd is. Water dat met EM Keramiek in aanraking is geweest toont een prachtige sneeuwvlok structuur, vergelijkbaar met die van helder fris bronwater.

hittebestendig en anaëroob

Dit procédé waarmee micro organismen in keramiek worden gefixeerd, zou natuurlijk niet mogelijk zijn als zij door de hitte zouden worden vernietigd. Onderzoek van Jan Feersma Hoekstra heeft aangetoond dat er bacteriestammen zijn, die zonder enig probleem bij aanzienlijk hoge temperaturen kunnen overleven, zolang er geen zuurstof aan te pas komt. Zij leven probleemloos in anaërobe omstandigheden en produceren ook antioxidanten. Het gaat om onder andere fotosynthetiserende bacteriën, bepaalde natto- en enige melkzuurbacteriën.

De eenmaal vastgezette EM microben kunnen, wanneer ze van voldoende voeding worden voorzien, zich vermeerderen. Is de vermeerdering eenmaal begonnen dan worden hun nakomelingen niet in de keramiek gevangenis immobiel gehouden, maar zij kunnen zich vrij bewegen en zijn in staat hun natuurlijke functies te vervullen. Dit kan men aantonen met behulp van bijvoorbeeld rijstzemelen, die in een EM-keramiek vat worden bewaard en zich omvormen in EM Bokashi. Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch afval’ en het is ideaal om organische reststromen om te zetten in een rijke bodemverbeteraar.

nuttig en onschadelijk

Deze zeer resistente bacteriestammen behoren niet tot de groep micro-organismen die voor ons mensen schadelijk is. Micro-organismen, die voor ons bedreigend kunnen zijn, worden bij een temperatuur van 60 graden Celsius in een tijdsbestek van een uur onschadelijk gemaakt. Zo gezien is de eigenschap van bepaalde microben om bij hoge temperaturen onder anaërobe omstandigheden te overleven, een bewijs voor de theorie, dat zulke micro-organismen reeds in vroegste tijdperken van de aarde bestonden, toen er hoge temperaturen heersten, zonder aanwezigheid van zuurstof.

Er zijn 3 bijzondere aspecten te ontdekken in deze toepassing van natuurkennis.

1) De werking van micro organismen is veelzijdig, coöperatief en als levensbevorderend te benutten

2) Het vermogen van de anaërobe bacteriën kan worden gefixeerd in keramiek, met voortdurende werking

3) Het effect op water dat wordt bewaard in EM keramiek is dat de oppervlaktespanning merkbaar veranderd. Dit kun je merken aan het mondgevoel wanneer je dit drinkt. Het kan zo vol en ‘bol’ smaken, dat het mij aan melk doet denken.

“EM bezit een regeneratieve magnetische resonantie, die de levenskracht bevordert”. J. Feersma Hoekstra

De werkzame principes op een rijtje:

  • vitaliserende en reinigende werking door langegolf infraroodstraling en ionenuitwisseling
  • herstel van de oorspronkelijke watermolecuul structuur
  • wissen van opgeslagen frequenties en herstel van de oorspronkelijke magnetische resonantie van stoffen
  • stimulering van bacteriën die afval afbreken en toxines voorkomen.
  • zeer positieve ecologische uitwerkingen, vooral via water.
  • eliminatie van chloor en afbraak van vervuilende organische stoffen
  • productie van anti-oxidanten die oxidatie verhinderen en ongedaan kunnen maken; regenererend vermogen
  • levenslange, onderhoudsvrije werking

watermoleculen en bloedcellen

Omdat water zo’n grote invloed heeft op de samenstelling van ons ijzerrijke bloed, is het goed om te weten dat EM de ongewenste clustering van bloedcellen herstelt en voorkomt.

Zeventig procent van het menselijke lichaam bestaat uit water, dat bestaat uit clusters welke weer verbonden zijn met verschillende stoffen. De grootte van de cluster vertegenwoordigt de activatie graad van water. Hoe groter, hoe minder effectief de watermoleculen in het lichaam kunnen zijn. Er zijn testen uitgevoerd die aantonen dat het toevoegen van EM van invloed is op de clustering van watermoleculen en van de bloedcellen. Bijvoorbeeld door professor dr. Gunther Enderlein, met behulp van een ‘donkerveld microscoop’.

In het boek ‘De Schoonheid van Water ~ goud van de toekomst ga ik dieper in op de verscheidene toepassingen van EM en ook op de meetmethoden om de eigenschappen van water te testen, in verband met EM-X. Daarbij leg ik ook verder uit hoe de werking van Effectieve Micro-organismen verloopt.

goedkoop en milieuvriendelijk

Omdat ik zo enthousiast ben over wat ik heb geleerd over de effectieve Micro-organismen en de producten die wij in de praktijk kunnen gebruiken, deel ik bovenstaande informatie via dit Blog. EM (-X) verdient wat mij betreft werkelijk onze volle aandacht, om vervuilingen terug te dringen en schoon en vitaal water te bevorderen. 

Om te beginnen in onze huizen: het is goedkoop, huid- en milieuvriendelijk, effectief en probiotisch. Wat willen we nog meer?

Wil je direct ervaren wat EM keramiek buisjes doen voor je drinkwater, je producten in de koelkast, in de vaatwasser en wasmachine, een vaas met bloemen en/of het drinkwater bakje van de huisdieren (en meer…)?
Lees dan de gebruikstips op de productpagina in de Nieuw Water Winkel.

Ook bied ik in de winkel het schitterend mooie EM keramiek drinkservies aan, gemaakt door Carina Simons. Unieke handgemaakte drinkbekers en karaffen, vervaardigd met vitaal water, 24K (99,9%) goud en platina en smaakvol vormgegeven.

Zoek je meer of andere EM (X) producten, neem dan contact op. Nieuw Water heeft inmiddels meerder MultiKaft producten beschikbaar.

door: Giovanne de Legé

met dank aan:

EM in afvalverwerking en waterbehandeling

Bloedbeeld via donkerveld microsocopie

Jan Feersma Hoekstra
http://www.eminfo.nl/wp-content/uploads/2014/05/EMXinfo.pdf

primaire foto credit: mijnzakengids.nl

Over de schrijver
Water draagt het Leven. Hoe belangrijk is dat? Omdat water zo algemeen aanwezig is, wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, wat de kwaliteit van water met onze levenskwaliteit doet. Waterkwaliteit bepaalt de functionele eigenschappen van ons water en dat zijn er veel. Ik houd van het leven en van de schoonheid van vitale, gezonde mensen en bedrijven. Jij ook?
Reactie plaatsen

Ontvang vrijblijvend de 7-delige email-serie

Gezond Water.