Medisch Water

Water werkt van nature helend. Je kunt de werking van water beïnvloeden en de waterkwaliteit herstellen, versterken, opwaarderen en functionaliseren. Wanneer dit is gedaan op basis van wetenschappelijk onderzochte en onderbouwde wijze, waardoor water curatief kan worden ingezet, noemen we dit medisch water. Vooralsnog zijn dit: H2 water, Basisch water, Deuteriumarm water, MRET water en bepaalde watergedragen supplementen.

Berichten over Medisch Water: