Pagina 362

Pagina 362

De Schoonheid van Water | goud van de toekomst : Pagina 362

Wereld Toilet Dag 
http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2013/wereldtoiletdag-2013.php

Wold Health Organization (WHO) lijst van stoffen in drinkwater
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_toc.pdf

Medicijnverontreiniging in het beheergebied van Wetterskip Fryslân 
http://edepot.wur.nl/275083

Magnetic Resonance Imaging (MRI) contrastmiddelen in het aquatisch milieu 
https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/325-magnetic-resonance-imaging-mri-contrastmiddelen-in-het-aquatisch-milieu

Eigenschappen van medicatie middelen in het algemeen en in relatie tot water
http://edepot.wur.nl/275083

Reactie plaatsen