arrow_drop_up arrow_drop_down

Pagina 288

De Schoonheid van Water | goud van de toekomst : Pagina 288

Marten Scheffer ~ Breekbaar evenwicht van de waterecologie http://www.biomaatschappij.nl/wordpress-content/uploads/2016/05/Water.pdf

Megadroogte voor decennia in VS https://www.ecowatch.com/megadroughts-2031955357.html Reinder Feddes ~ De schaarste van water http://www.biomaatschappij.nl/wordpress-content/uploada/2016/05/Water.pdf
Reactie plaatsen