Licht op kleurentherapie via vitaal water

Licht op kleurentherapie via vitaal water

Kleurentherapie – ook bekend als Chromotherapie of Licht therapie – is een interessant onderwerp dat duizenden jaren teruggaat tot de oude culturen van Egypte, China en India. Het is bekend en wordt gerespecteerd in de holistisch geneeskundige wereld als een niet-invasieve therapie, die het zichtbare spectrum van licht en kleur gebruikt om de stemming en fysieke gezondheid van een persoon te beïnvloeden.

Kleur is licht en de energie is zichtbaar omdat het reflecteert, buigt en breekt door allerlei deeltjes, moleculen en objecten.

Er zijn verschillende golflengten waarbij verschillende lichtfrequenties worden geproduceerd. Zichtbare golflengten vallen ongeveer in het bereik van 390 tot 750 nanometer en zijn bekend als het zichtbare spectrum. Andere golflengten of frequenties worden geassocieerd met niet-zichtbaar licht, zoals röntgenstralen en ultraviolette stralen. Niet veel mensen zijn zich bewust van de effecten van niet-zichtbaar licht en het is logisch dat dit ook geldt ten aanzien van de invloed van zichtbaar licht op onszelf.

Stel je daarom eens het menselijk lichaam voor met zeven interne (tand-)wielen, zoals de binnenkant van een klok. Elk wiel moet soepel bewegen en in samenhang, om de klok naar behoren te laten werken. Deze wielen zijn in feite energiecentrales en worden chakra’s genoemd. Een goede gezondheid en welzijn wordt bereikt door een perfecte balans tussen alle zeven energiecentra.

Kleurentherapie kan helpen om deze chakra’s opnieuw in evenwicht te brengen of te stimuleren door het lichaam met de juiste kleur in aanraking te brengen en daarmee de energieën/gebieden die vast zijn komen te zitten of verzwakt zijn, opnieuw in balans te brengen. Van kleurentherapie kan worden aangetoond dat het op een fysiek niveau werkt en wat zodoende te kwantificeren is. Maar dat neemt niet weg dat (juist) op diepere lagen problemen kunnen spelen: op psychologisch en spiritueel niveau.

Gezondheid is niet puur een fysiek probleem, welzijn is het resultaat van geestelijke en fysieke gezondheid.

Elke kleur valt in een specifieke frequentie en vibratie met specifieke eigenschappen, waarvan wordt gedacht dat ze in staat zijn om de energie en frequenties in ons lichaam te beïnvloeden. Neem een prisma of kristal, plaats het in zonlicht en zie wat gebeurt als je het licht perfect opvangt. Het zonlicht wordt opgesplitst in de zeven energiekleuren die bestaan, zoals in een prachtige regenboog.

In onze lichamen gebeurt vrijwel hetzelfde, wit licht dat uiteenvalt in zeven gelijke kleuren. Kleur wordt geabsorbeerd door de ogen, de huid en ook ons magnetisch energieveld of ‘aura’ en de energie van kleur beïnvloedt ons op alle niveaus, fysiek, spiritueel en emotioneel. Elke cel in het lichaam heeft lichtenergie nodig en kleurenergie heeft wijdverspreide effecten op het hele lichaam. Bedenk eens hoe goed de zon aanvoelt? De zon geeft ‘wit licht’, de zuiverste natuurlijke en hoogste vibratie van het bestaan, zonder welk de meeste levende wezens niet kunnen overleven.

Kleurentherapie via vitaal water:

De i9 fles gebruikt behalve een informerende, vitaliserende ‘tag’ ook kleuren in de vorm van gekleurde siliconen banden. Het gerevitaliseerde water absorbeert de energie van de kleur. De geschiktste kleur voor jou (nu)* kan worden bepaald met behulp van een kinesiologie, een techniek die kan aangeven in welke delen van het lichaam de kleuren en chakra’s zijn verzwakt. Door uit de juiste kleur fles te drinken, kunnen we het verzwakte gebied opnieuw ‘voeden’ en activeren.

Niets op Aarde is hier zonder reden en functie. Kleuren zijn overal om ons heen en je ziet ze de hele tijd, maar hoe vaak denk je over de oorsprong en effecten ervan? Het is vast niet voor niets dat we als babies omringd worden door zachte (roze en blauwe) tinten. Als kind associëren we met kleuren als onderdeel van onze eerste leerprocessen. Deze eerste associaties worden deel van ons bewustzijn. Naarmate we ouder worden hechten we vele verschillende gevoelens, herinneringen en betekenissen aan bepaalde kleuren. Deze worden bewaard in ons onderbewustzijn.

Zo kunnen we vooroordelen opbouwen voor kleuren die voor ons verdrietig laten voelen, ons gelukkig maken of die beangstigend zijn. Wetenschappers die kleur en licht hebben bestudeerd, erkennen en onderbouwen uitgebreid dat kleuren emotionele reacties teweegbrengen. Onze reacties en houdingen ten opzichte van kleuren verschillen van persoon tot persoon; een persoonlijk verhaal dus. De aantrekkende of afstotende kracht van bepaalde kleuren geeft ons informatie over waar we onevenwichtig zijn. Begrijpen waarom bepaalde kleuren ons gunstig beïnvloeden, terwijl anderen negatieve gevoelens teweegbrengen, kan ons helpen bij heling en de uitlijning van onze chakra’s ofwel energiecentra.

Onderzoek en ontdek jouw kleuren..

Het is daarom de moeite waard om je kledingkast eens te inventariseren. Je bent misschien in een sleur terecht gekomen en is het tijd om nieuwe kledingstukken te introduceren met verschillende kleuren, die je stemmingswisselingen kunnen weerspiegelen. Het dragen van de verkeerde kleur kan ervoor zorgen dat je je niet goed voelt. Ben je vaak in het zwart gekleed? Realiseer je dan dat dit een ‘kleur blokkerende’ kleur is.

Al met al dus een uitnodiging om in jezelf te kijken en te ontdekken met welke kleuren je identificeert en waarom. Vervolgens kun je ‘geblokkeerde’ kleuren introduceren en chakra’s actiever maken en versterken. Dat kan gemakkelijk door het water dat je drinkt te informeren en door bewust de kleuren waar je je mee omhult uit te kiezen.

(* Nu: zoals met iedere therapie gaat het toedienen van een specifieke en helende remedie, in principe om een tijdelijke interventie. Het kan dus zijn dat je duidelijk behoefte hebt aan een specifieke kleurfrequentie en dat die behoefte ook weer ophoudt te bestaan. Zelf gebruik ik al jaren een ‘regenboog’ i9 fles (maakt het water vol in de mond), afgewisseld met de witte variant (maakt het water dunner, lichter). Deze 2 uitersten gaan mij nog altijd niet vervelen en alle kleuren zijn vertegenwoordigd, zodat mijn lichaam kan opnemen waar behoefte aan is).

Met dank aan i9 Nederland voor het artikel Chromotherapie.

Een i9 Fles die bij jou past vind je hier..

Gerelateerde artikelen:
Lichter Water
Better Health?
Relevant boek: ‘Licht, geneeskunde van de toekomst’, door Jacob Liberman

Over de schrijver
Water draagt het Leven. Hoe belangrijk is dat? Omdat water zo algemeen aanwezig is, wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, wat de kwaliteit van water met onze levenskwaliteit doet. Waterkwaliteit bepaalt de functionele eigenschappen van ons water en dat zijn er veel. Ik houd van het leven en van de schoonheid van vitale, gezonde mensen en bedrijven. Jij ook?
Reactie plaatsen

Ontvang vrijblijvend de 7-delige email-serie

Gezond Water.