Medisch Water

Water is essentieel voor gezondheid en vitaliteit. Er zijn steeds meer wetenschappelijke onderzoeken die aantonen waarom dat zo is en hoe onze natuur werkt, ook binnen in ons lichaam. Natuurkunde en biologie liggen natuurlijk in elkaars verlengde en Biochemie gaat dieper in op ons cel metabolisme. De inzichten worden ook vertaald naar hulpmiddelen en methodieken die wij kunnen benutten voor onze dagelijke waterconsumptie. Nieuw Water noemt dit waterveredeling en meer specifiek: water functionalisering. Lees meer over de verworven inzichten en mogelijkheden in de zorg voor gezondheid in Medisch Water; preventief en curatief gebruik van water.
Berichten over Medisch Water: