Effectieve Micro Organismen voor levend water

Het gebruik van Effectieve Micro organismen Effectieve Micro organismen Micro organismen zijn waardevol en nodig als basisvoorwaarde in ons bestaan. Zij maken deel uit van een intelligent systeem, als onderdeel van meerdere systemen: de Natuur. Dit inzicht werkt door in de wetenschappen die zich bezighouden met landbouw, medische geneeskunde, milieu en duurzaamheid en dus de hele economie. Vandaar waarschijnlijk dat het niet aan de grote klok hangt. Het betreft hier goedkope, voor iedereen bereikbare toepassingen, waar de industrie geen winst in ziet. Hoewel: innovatieve research is vol in de wereld van micro organismen gedoken, omdat zij bijzonder effectief blijken te zijn in het helpen oplossen van vervuilingsvraagstukken en in het omzetten van de ene stof in de andere, zoals een afvalstof naar een nieuwe, bruikbare stof. schoon en levendig Het gebruik van deze Effectieve micro organismen (EM) Het is een belangrijke methode om te belichten in het kader van water. EM hebben alles met water te maken: enerzijds door direct gebruik in water, voor reinigingsdoeleinden en de optimalisering van de kwaliteit. Dit is bijvoorbeeld voor telers en fokkers van allerlei dieren van groot belang. Anderzijds betekent iedere toepassing waardoor er minder of geen chemische middelen meer nodig zijn, een aanwinst voor schoner water en minder milieuproblemen. De vitaliserende werking van EM kan worden verklaard door het feit dat EM water activeert water door de verkleining van watermolecuul clusters. Hierdoor reduceert de oppervlakte spanning. Daardoor verhoogt het natuurlijke opnemende/absorberende vermogen. Daarnaast doen de effectieve micro organismen nog meer, maar voordat ik hier dieper op in ga, zal ik eerst uitleggen hoe deze micro organismen zover worden gebracht, dat hun werking gecontroleerd en gestuurd kan worden. microbiologie De EM-technologie is gebaseerd op het principe van ā€˜samenleven met gezamenlijke voorspoedā€™ (coexcistence and co-prosperity). Dit is de basis voor de theorieĆ«n van Prof. Dr. Teruo Higa; de ontdekker van de EM formule. Zijn theorie (en praktijk) is gebaseerd op het overdragen van informatie en energie door resonantie. Hij heeft dit principe onderzocht en uitgewerkt in de wereld van de microbiologie. Energie overdracht in de natuur gebeurt onder andere door fotonen; de ā€˜lichtdeeltjesā€™ of verschijningsvormen van elektromagnetische straling (een vorm van energie). Als een foton met een bepaalde golflengte in aanraking komt met een stof, dan kan die in trilling worden gebracht. De stof bezit dan een heel klein beetje meer energie. Vaak geeft de stof deze energie weer af aan de omgeving door bijvoorbeeld warmte en merken we er verder weinig van. effectief keramiek Elk materiaal heeft echter ook een specifieke frequentie om in trilling te komen. Heeft een stof eenmaal deze eigen frequentie bereikt dan zal het als geheel op dezelfde wijze blijven resoneren en deze frequentie ook in haar omgeving uitzenden. De stof wordt dan een zender van die specifieke frequentie. Een materiaal dat heel goed een ontvangen frequentie (en daardoor informatie) kan vasthouden is silicium. Het wordt daarom o.a. gebruikt in computers. Silicium is een belangrijk bestanddeel van klei. Klei kan allerlei frequenties opnemen en weer afgeven. Maakt men van klei keramiek (door het te bakken bij hoge temperatuur) dan wordt het star en behoudt het haar vorm en daarmee de ingebakken informatiefrequenties. Het geeft dan zowel qua vorm als qua informatie, een afdruk aan haar omgeving. in formatie Klei heeft de bijzondere eigenschap veelvoudige elektrische informaties op te nemen, te fixeren en te binden. De informatie (trilling) die met een fermentatieproces op de klei werd overgebracht blijft in de klei aanwezig. Als deze keramiek wordt gebruikt in bijvoorbeeld een waterstroom, dan zal de informatie die in de keramiek aanwezig is op het water overgaan. Het water wordt a.h.w. 'in formatie' gebracht. Water dat in formatie komt, krijgt een bepaalde ordening, die de functionaliteit bevordert (of hersteld). Plantengroei bijvoorbeeld en de ontkieming van zaden verbetert. [tweetquote]Ongeordend water kost energie terwijl geordend water energie geeft.[/tweetquote] Dit procĆ©dĆ© waarmee micro organismen in keramiek worden gefixeerd, zou natuurlijk niet mogelijk zijn, als zij door de hitte zouden worden vernietigd. Onderzoek van dhr. Jan Feersma Hoekstra heeft aangetoond dat er bacteriestammen zijn, die zonder enig probleem bij aanzienlijk hoge temperaturen kunnen overleven, zolang er geen zuurstof aan te pas komt. Zij leven probleemloos in anaĆ«robe omstandigheden en produceren ook anti oxidanten. Het gaat om onder andere fotosynthetiserende bacteriĆ«n, bepaalde natto- en enige melkzuurbacteriĆ«n. De eenmaal vastgezette EM microben kunnen, wanneer ze van voldoende voeding worden voorzien, zich vermeerderen. Is de vermeerdering eenmaal begonnen dan worden hun nakomelingen niet in de keramiek gevangenis immobiel gehouden, maar zij kunnen zich vrij bewegen en zijn in staat hun natuurlijke functies te vervullen. Dit kan men aantonen met behulp van bijvoorbeeld rijstzemelen, die in een EM-keramiek vat worden bewaard en zich omvormen in EM-Bokashi. [tweetquote]ā€œEM bezit een regeneratieve magnetische resonantie, die de levenskracht bevordertā€. J. Feersma Hoekstra[/tweetquote] Minder spectaculair en niet minder relevant is, dat het effect op water dat wordt bewaard in EM keramiek, merkbaar veranderd in oppervlaktespanning. Dit kun je merken aan het mondgevoel, wanneer je dit drinkt. Het kan zo vol en ā€˜bolā€™ smaken, dat het mij aan melk doet denken. Deze (zeer resistente) bacteriestammen behoren niet tot de groep micro-organismen die voor ons mensen schadelijk is. Micro-organismen, die voor ons bedreigend kunnen zijn, worden bij een temperatuur van 60 graden Celsius in een tijdsbestek van een uur onschadelijk gemaakt. Zo gezien is de eigenschap van bepaalde microben om bij hoge temperaturen onder anaĆ«robe omstandigheden te overleven, een bewijs voor de theorie, dat zulke micro-organismen reeds in vroegste tijdperken van de aarde bestonden, toen er hoge temperaturen heersten, zonder aanwezigheid van zuurstof. Er zijn twee bijzondere aspecten te ontdekken in deze toepassing van natuurkennis. 1) de werking van micro organismen is veelzijdig, coƶperatief en als levensbevorderend te benutten 2) het vermogen van de anaĆ«robe bacteriĆ«n kan worden gefixeerd in keramiek, met voortdurende werking Het overdracht principe wat met EM kan worden bereikt is heel mooi zichtbaar gemaakt door Masaro Emoto. Hij heeft onder andere gefotografeerd dat vervuild water geen ā€˜kristal sterā€™ structuur maakt, of dat deze structuur erg beschadigd is. Water dat met EM Keramiek in aanraking is geweest toont een prachtige sneeuwvlok structuur, lijkend op helder fris bronwater. De werkende principes op een rijtje:
  • vitaliserende en reinigende werking door langegolf infraroodstraling en ionenuitwisseling
  • herstel van de oorspronkelijke watermolecuul structuur
  • wissen van opgeslagen frequenties en herstel van de oorspronkelijke magnetische resonantie van stoffen
  • stimulering van bacteriĆ«n die afval afbreken en toxines voorkomen.
  • eliminatie van chloor en afbraak van vervuilende organische stoffen
  • productie van anti-oxidanten die oxidatie verhinderen en ongedaan kunnen maken; regenererend vermogen
  • langdurige, onderhoudsvrije werking
  • zeer positieve ecologische uitwerkingen, vooral via water.
toepassen De eerste toepassingen liggen in de industrie (autoā€™s, olie, ..) agricultuur, geneeskunde en zeker ook in afvalverwerking en waterzuiveringsinstallaties.ā 1 EM-keramiekfilters hoeven namelijk in principe niet te worden gereinigd, omdat EM alle organische stoffen in hun omgeving consumeren. Omdat de EM-keramiekfilters op deze manier functioneren hoeven zij theoretisch niet vervangen te worden. In mijn boekĀ 'De Schoonheid van Water ~ goud van de toekomst' zoom ik verder in op het antioxidant vermogen in medische context (S.O.D.) en de interessante werking van enzymen in dit kader, i.s.w.m. mineralen en metalen. Ook de invloed van EM op het bloedbeeld komt daar aan bod en verder welke methoden worden gebruikt om de werkzaamheid van EM te meten en aan te tonen. Omdat water zoā€™n grote invloed heeft op de samenstelling van ons -ijzerrrijke- bloed, is het goed om te weten dat EM de ongewenste clustering van bloedcellen herstelt en voorkomt. Ā  door: Giovanna Gomersbach mede dankzij: http://www.eminfo.nl/wp-content/uploads/2014/05/EMXinfo.pdf foto credit:Ā mijnzakengids.nl Misschien vind je dit Blogartikel over EM-X ook interessant?
Reactie plaatsen