Analemma Water voor de hoofdleiding

Analemma Water

Helend Water omvat de werkingen van water op biologische organismen, voor onderhoud of herstel van vitale gezondheid.

Ā Diepgaand wetenschappelijk onderzoek maakt steeds meer aspecten van water inzichtelijk en brengt bewijzen op tafel van de intrinsieke waarde van water, zoals Analemma water.

Al zegt de Nederlandse initiator en uitvinder Rudolf Zantinge het zelf:

ā€AĒ¹alemma is een doorbraak, een revolutie in de waterwetenschap.ā€


Wat is Analemma Water?

Analemma Water is een door de natuur geformeerde waterkwaliteit, dat is ontstaan als antwoord op bijna twintig jaar onafhankelijk onderzoek. Dus enerzijds is het een uitvinding, ontwikkeld door onderzoekers, ooit ingezet door kennis over de eigenschappen van (zon)licht. Anderzijds kan alleen blootstelling van water aan invloeden van natuurlijke cycli, ritmes en planeten het ontstaan mogelijk maken.

Ondanks de vele vormen en uiterlijke kenmerken van water worden de kwaliteiten van water op sub-moleculair niveau bepaald. Watermoleculen die zijn opgebouwd uit atomen met hun elektronen, worden beĆÆnvloed door onzichtbare energievelden (elektromagnetisch) en frequenties. Deze invloeden in-formeren ofwel brengen deze nog onstoffelijke materie in vorm; materie manifesteert zich op grond van de 'informatie', van onzichtbaar tot tastbaar.

Ecologica

Zon en water werken samen om alles wat leeft te vormen, voeden en te laten groeien. Daar komt een hoop onderhoud bij kijken (ook afbraak) en vooral veel communicatie tussen levende organismen. Denk aan micro-organismen in bodem en darmen en natuurlijk aan alle cellen in organen en lichamen. Deze communicatie verloopt met de snelheid van het licht en dankzij het water in ons lichaam.


Als je weet dat ruim 99% van onze lichamelijke moleculen water bevatten, dan is het belang van waterkwaliteit eigenlijk logisch.


De moleculen in ons lichaamswater zijn idealiter coherent geordend; zodanig dat geleiding van energie en informatie, naast de stromen van voeding- en afvalstoffen, soepel en doeltreffend verlopen. Het is volstrekt logisch dat in een uitgelijnd geordend netwerk van (water)moleculen alles beter verloopt dan in chaos. Bovendien zegt coherente ordening iets belangrijks over de integriteit van een organisme: het werkt beschermend en versterkt de resistent tegen (schadelijke) invloeden van buiten af.

Een coherente structuur is een kenmerk van vitaliteitĀ omdat levensenergie hierin stroomt en beschikbaar is. Het tegendeel is ook tekenend voor het belang van het bevorderen van coherente ordening; wanneer deze vitale aspecten niet aanwezig zijn begint aantasting en aftakeling van levende organismen door de micro-organismen die daarvoor in het leven zijn; om af te breken en op te ruimen.

Heilige Graal in waterkwaliteit

Terug naar de waarde van Analemma Water.Ā Behalve het water een coherente ordening te laten aannemen zijn de ontwikkelaars van het bijzondere Analemma 'Moeder Water' in staat om deze kwaliteit te stabiliseren. Dit is een bijzondere prestatie en het betekent een doorbraak op het gebied van waterkwaliteit. Iedereen die thuis is in de fijnstoffelijke kant van water weet: water is extreem gevoelig voor trillingsinformatie en het is in principe onmogelijk om water niet te beĆÆnvloeden.

Het ontstaansproces neemt een heel jaar in beslag,Ā waarin wordt gewerkt met universele natuurwetten. Eigelijk komen meerdere vormen van kennis, intelligentie en ecologica hierbij samen, met respect voor de intrinsieke kwaliteiten van alle betrokken elementen. Uiteindelijk wordt dit water daardoor in staat gesteld om te doen wat het kan en vermag te doen. Met andere woorden: het water blijft dynamisch en responsief; beweegt zichzelf van binnenuit op de meest passende manier.

We bevinden ons in een opwindende tijd voor de biologie, aangezien eindelijk de kwalitatieve studie van het leven, iets wat alle traditionele volkeren instinctief wisten, de basis zal worden van de Nieuwe Biologie en de nieuwe geneeskunde.


Resultaat gericht

Na en dankzij bijna twee decennia onafhankelijk onderzoek (sinds 2014) kan Analemma Water de wereld in om al het water in en om ons heen te helpen zich te herstellen. De werking is vitaliserend, verjongend en helend en dat is nog maar een begin. Vele sectoren in het het bedrijfsleven, werkend met levende organismen (bodem, planten, dieren en mensen) kunnen zichzelf en het leven hiermee een dienst bewijzen.

Denk aan: het synchroniserende effect op hersengolven (+ herstel van impact van straling) en communicatie tussen hersendelen, de toename van energieopslag (gemeten in Volt) in het water (dat daarna bij cellen beland), een verjongend effect op het immuunsysteem, de impact op micro-organismen in darmen en de bodem, waardoor hersenen en planten beter gedijen.

Je vind hieronder een serie referenties, waardoor je op geanimeerde wijze kennis kan maken met Analemma Water. Verken de onderzoeken, resultaten en bewijzen, zonder te wachten er zelf ook je voordeel mee te doen :)

Analemma Water is nu beschikbaar als Roerstaafje en als Module op de hoofdwaterleiding.


NB: Vraag ons ook om het uitgebreide januari-2023 Analemma Rapport, waarin alle onderzoeksresultaten uitgebreid worden beschreven en onderbouwd; in tuinbouw, darmflora, hersendelen, celcommunicatie en immuunsysteem / biologische leeftijd.


Reactie plaatsen