Belgische Milieumaatschappij

PFAS, PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFBS

Naast de pagina over Chemours (voorheen Dupont), het internationale chemie concern, met een Nederlandse fabriek in Dordrecht, wordt dit een pagina over bio-accumulatieve probleemstoffen die bedrijven (met vergunning) lozen in ons milieu. Vier perfluoralkyl-stoffen (PFAS), namelijk perfluoroctaansulfonzuur (PFOS), perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluornonaanzuur (PFNA) en Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) trekken veel aandacht.

Daarnaast is er de problematische stof Glyfosaat, dat nog altijd niet werd uitgebannen door onze overheden, in binnen en buitenland. 

Glyfosaat zou als giftige en persistente stof ook op deze pagina kunnen thuishoren, omdat zij allemaal onze wateren en bovendien de bodem, eetbare gewassen en voedsel in het algemeen vervuilen. Maar de hoeveelheid informatie is te veel en dan onoverzichtelijk. Aan Glyfosaat zal daarom nog een aparte pagina gewijd worden.

Het is nodig dat deze informatie verspreid wordt en voorin het bewustzijn komt en blijft bij het grote publiek, zodat we ooit (z.s.m.) eindelijk zorgen dat deze stroom van continue vervuiling stopt. Deze continue stroom moet bij de bron worden aangepakt omdat waterzuivering bedrijven niet in staat zijn deze probleemstoffen goed te verwijderen en omdat deze ook via de bodem en planten in ons lichaam belanden.

Forever chemicals

PFAS komen onder meer voor in pannen met anti-aanbaklaag, blusschuim en in waterafstotende kledij. De stoffen zijn populair vanwege hun chemische eigenschappen: ze zijn bestand tegen wrijving, hoge temperaturen, bijtende producten en elektriciteit, en bovendien zijn ze water- en vuil afstotend. Maar de chemische stoffen zijn zó robuust, dat ze niet biologisch afbreekbaar zijn. De strengen koolstofatomen binden zich in PFAS namelijk zó stevig aan fluoratomen, dat ze bijna onmogelijk uit elkaar kunnen worden gehaald. Daarom worden ze ook ‘forever chemicals’ genoemd. Deze fluorvervuiling is wijdverspreid: de chemicaliën verspreiden zich via de lucht en het water, en komen zo in onze voeding en drinkwater terecht. Ze hopen zich op in de bodem, in watervoorraden en zelfs in levend weefsel. Meerdere studies hebben bovendien aangetoond dat ze al in kleine hoeveelheden giftig zijn. Vorig jaar stelde STOWA nog vast dat deze forever chemicals op alle Nederlandse rwzi’s worden aangetroffen, zowel in het influent als het effluent. (bron: Waterforum)

Dit artikel is in wording, hier alvast een artikel ter inspiratie, over de verspreiding van deze stoffen, ook op slinkse wijze onder het 'groengewassen' etiketten. Het kwalijke zit hem ook in het feit dat ook eetbare gewassen in groenteteelt besmet raken met deze stoffen. Zeer zorgwekkende stoffen heten zij ook, omdat zij zich ophopen: ook in het menselijk lichaam en met aantoonbare ziekten en aandoeningen tot gevolg!

En alvast deze tip: ook PFOA-vrije teflonpannen blijken giftig
.

De Keuringsdienst van Waarde heeft een item gemaakt waarbij zij een chemicus bezochten. Deze legde uit dat de plastic teflonlaag bij hogere temperaturen kan openbreken, waardoor er giftige dampen in de lucht en het eten terecht kunnen komen. Het advies is daarom alleen veilige pannen in huis te halen, van staal of met een keramische antiaanbaklaag. 

Let op: Teflon pannen (met anti-aanbak laag) worden als 'groen' in de markt gezet met het predicaat ‘PFOA-vrij’. PFOA valt onder de stoffen met de verzamelnaam PFAS. Nu blijkt dat er in de ‘groene’ pannen in plaats van PFOA een andere soort PFAS is gebruikt, die minstens zo schadelijk is. (*)

(*) Ditzelfde verschijnsel zien we ook met het predikaat 'BPA vrij', zoals ik heb beschreven in mijn boek 'De Schoonheid van water ~ goud van de toekomst'.

PFAS zijn schadelijk voor de mens (hormoonverstorend en kankerverwekkend) en ook voor onze ecologie (planten, dieren, ..). PFAS wordt ook wel een ‘forever chemical’ genoemd, omdat het zeer lang in het milieu blijft c.q. niet afbreekbaar is. Elke Europeaan schijnt deze gifstoffen al in het bloed te hebben, meldt de Keuringsdienst van Waarde. 

Recent (6 juni 2021) publiceerde ook het RIVM een rapport: de door de EFSA toegestane waarden (!?) in drinkwater en voedsel worden overschreden. In dit artikel van H2O netwerk lees je een samenvatting.

De politiek is zich hiervan bewust. Zij zeggen dat teflon te snel is toegestaan en werken nu aan een verbod.

Het zal echter nog jaren duren voordat het verbod van kracht wordt, dus het is nodig om zelf zo goed mogelijk zorg te dragen voor schoon water en schone voeding. Teflonpannen zijn zeker te vermijden, ook omdat er stukjes in het eten terecht kunnen komen. Veilige pannen zijn : keramische anti-aanbakpannen, RVS, staal en gietijzer. Volgens de kok in de uitzending kun je in stalen pannen een natuurlijke antiaanbaklaag creëeren: stop het wassen met zeep en gebruik alleen warm water! Overigens kan wassen, schoonmaken en desinfecteren kan ook zonder chemie! Namelijk met ozonrijk, of met zilverionen verrijkt of pH gestuurd) water!  

Op de Nieuw Water Winkel website vind je producten en meer informatie over de reinigende kracht van Puur water. Zoals het benutten van pH en waterionisatie, en van Zilverwater hét alternatief voor AntiBiotica. Een nieuw product in het Nieuw Water Winkel assortiment: de OptimalWater en de Ecomodo module voor het hygiënisch wassen van wasgoed en schoonmaken in huis Zonder Zeep! Dat betekent dus pure winst door een besparing op kosten + op het lozen van chemicaliën in het rioolwater...

voor zuiver, vitaal en actief water,

Giovanne


Gerelateerde artikelen : 

Chemours Dupont

Alarmerende hoeveelheden in Vis (Westerschelde)

NB: natuurlijk draait het niet alleen om een het bedrijf Chemours in Dordrecht.  Overal in NL worden deze stoffen in het grondwater aangetroffen. Vervuilende bedrijven bevinden zich op meerdere plekken in NL, net voorbij de landsgrenzen (België) en internationaal heeft men hiermee te kampen. 

Dit artikel in The Guardian (26-01-2022) beschrijft dat (en welke) 75% (34 van de 47) van water- en vlek afstotende producten voor dagelijks gebruik PFAS bevatten, die zijn h-erkend als kankerverwekkend en leidend tot geboorteafwijkingen.

Het Vlaamse Parlement gaat inmiddels (berichten 3-2022) de confrontatie aan met PFAS grootvervuiler 3M.

PFAS omvat een groep van 4700 chemische verbindingen die door de mens zijn gemaakt. Internationaal tonen onderzoeken steeds meer aan welke gevolgen dit heeft voor gezondheid. In dit onderzoek wordt het bijbehorende kostenplaatje voor de gezondheidszorg in de VS belicht. 

Toch blijft de Nederlandse overheid via het RIVM en het ministerie voor Volksgezondheid en Milieu beweren dat het allemaal wel meevalt. Lees hier hoe het RIVM uitlegt hoe wij naar het drinkwater en de vergiftiging van ons voedsel dienen te kijken.
NB: Actueel per mei 2022 en juni 2022 en september 2022 via de KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk) uitgave H2O : 'RIVM scherpt de risicogrenzen fors aan.'

Mei 2023 blijkt via een kamerbrief van staatssecretaris Heijnen van ministerie IenW dat er in NL voorlopig geen halt aan kan worden geroepen.

Bizar maar waar; Follow the Money meldt dat PFAS ook komen aanwaaien vanuit de zee...

Zembla wijdde in september 2022 een uitzending aan HET PFAS SCHANDAAL,

In Zeeland is het water zo ernstig vervuild geraakt met giftige PFAS-stoffen dat er geen vis meer gegeten mag worden uit de Westerschelde. PFAS, ook wel 'forever chemicals' genoemd omdat ze in het milieu vrijwel niet afbreken, kunnen al bij een zeer kleine dosis schadelijk zijn voor het immuunsysteem en bij hogere blootstelling kankerverwekkend.

In België ontstond vorig jaar grote commotie toen bleek dat chemiebedrijf 3M in Antwerpen jarenlang enorme hoeveelheden PFAS in de Schelde heeft geloosd en daarmee de omgeving, tot in Zeeland aan toe, ernstig heeft vervuild. Het schandaal leidde tot een parlementair onderzoek en het stilleggen van de fabriek. Tot nu toe wezen alle vingers naar 3M, maar ondanks het ingrijpen bij dit bedrijf wordt het PFAS-gehalte in de Westerschelde niet minder. Hoe kan dat? Zembla volgt het PFAS-spoor en ontdekt een andere belangrijke bron van de PFAS-vervuiling, met grote gevolgen voor Nederland.

Het RIVM meldt in juni 2023 dat er al te lang te veel PFAS in drinkwater en voeding zit. Vooral drinkwater uit oppervlaktewater..  

Het programma Pointer (KRO-NCRV’s onderzoeksprogramma) meldt het schokkende feit dat in een sloot bij een woonwijk in Den Haag is de hoogste PFAS-overschrijding in Nederland gevonden. Pointer maakt dat op uit analyse van gegevens van de waterschappen. Het hoogheemraadschap Delfland zou hebben ‘geblunderd’ bij de aanpak van de verontreiniging. Geactualiseerd op 17 juli.

In een sloot langs de straat Tiber in Leidschenveen is volgens Pointer een gehalte van 180 nanogram PFOS per liter geconstateerd. Dat is ruim 25.000 keer de nieuwe risicogrens die het RIVM in september 2022 heeft bepaald. De risicogrenzen van het RIVM geven aan hoeveel PFAS in het water mogen zitten zodat mensen daar hun leven lang veilig vis uit kunnen eten. Voor de drie PFAS waarvoor in Nederland al normen voor oppervlaktewater bestaan, zijn de nieuwe risicogrenzen: 0,3 nanogram per liter voor PFOA, 7 picogram per liter voor PFOS en 10 nanogram per liter voor HFPO-DA (GenX). https://www.waterforum.net/36698-pointer-vindt-hoogste-pfas-concentratie-in-oppervlaktewater-haagse-woonwijk/

Wereldnieuws is het oordeel van een rechter in de VS waarin 3M wordt veroordeeld tot 10.3 -12,5 miljard dollar voor willens en wetens vergiftigingen van water, land en mensen met PFAS en aanverwanten. Dit interview van Katie Couric met journalist Gary Douglas legt de historie van het bedrijf 3M en de vervuilende praktijken met 'forever chemicals' uit.

In Nederland werd door Provinciale metingen in 2021-22 PFAS in grondwater op de kaart gezet, zoals in dit artikel wordt beschreven.Reactie plaatsen