Radioactief Water

Radioactief Water

Radioactief Water.. wat nu weer..?! Nieuws over vervuilingen is niet mijn favoriete onderwerp. Laat staan dat ik paniek wil zaaien met berichten over radioactief water. Natuurlijk neem ik wel alle informatie door, omdat ik op de hoogte wil zijn. Het is denk ik ook belangrijk dat ik specifieke info verzamel en zelfs deel, puur door het feit dat veel mensen willen blijven denken dat het water goed (genoeg) is. In mijn ogen is het pas goed genoeg als deze berichten de wereld uit zijn.Hier is bewustzijn en betrokkenheid nodig, anders is het eind zoek en dweilen de wereldverbeteraars met de kraan open. We gaan namelijk nog steeds dagelijks massaal door met vervuilen. Hoog tijd dat mensen (ook in het bedrijfsleven) gaan kiezen en staan voor een schonere wereld, dankzij een schonere levensstijl, voor schoon water.Onderstaand bericht gaat over een radio actieve stof. Daar bestaan meerdere varianten van, deels onderdeel van de natuur. Hoeveelheden en het frequentiebereik van een stof maken ook verschil voor het effect op een levend organisme, of de mens. Omdat effecten van radio activiteit een dramatische impact kunnen hebben is het goed om te weten wat er speelt. En om te weten wat je er zelf tegen kunt inbrengen.Het is ronduit schokkend wat er op je netvlies verschijnt wanneer je Googled op: Afbeeldingen > radioactief cesium.  Radioactief Cesium-137 komt niet (zoals Tritium) van nature voor op Aarde en is volop vrij gekomen door de ramp in de kerncentrale in Fukushima. Via het water verspreid zich deze radio actieve stof en over de gevolgen hiervan is niet veel bekend.RadioactiviteitWikipedia omschrijft radioactiviteit als een natuurkundig fenomeen: het uitzenden van ioniserende straling door materialen. Bepaalde isotopen zijn instabiel en veranderen (desintegreren) spontaan in een andere atoomsoort. Dit noemt men radioactief verval. Bij dit proces zenden ze ioniserende straling uit. Na de desintegratie is de atoomkern veranderd van samenstelling, hij bevat meer of minder protonen en/of neutronen. Zo ontstaan er andere nucliden en daarmee soms een andere isotoop van hetzelfde chemisch element, maar meestal een ander element.In sommige situaties is het desintegratieproduct, ook wel de dochternuclide genoemd, zelf ook weer instabiel. Het proces gaat net zo lang door totdat er een stabiele atoomkern is ontstaan. Men spreekt dan van een vervalketen.Dit proces wordt uitgedrukt in becquerel (Bq). Als er van een stof 1 atoom per seconde vervalt (desintegreert) is die stof een radioactieve bron (stralingsbron) met een sterkte van 1 becquerel.Onderstaand bericht over Tritium werd op 6 mei op de NRG-website gepubliceerd en speelt veel dichter bij huis.

Update Tritium-sanering Petten

Zo‚Äôn 6 jaar voert NRG saneringsactiviteiten uit om grondwater met verhoogde concentraties tritium uit de grond rondom de Hoge Flux Reactor te saneren. NRG heeft hiervoor de stroming van het grondwater in kaart gebracht en een voorspelling gemaakt van het gedrag van de pluim. NRG voert maandelijkse controlemetingen uit om de pluim met verhoogde concentraties tritium te volgen. Op basis van de metingen kan de flexibele saneringsinstallatie worden ingezet om op de zogenoemde ‚Äėhotspots‚Äô grondwater met verhoogde concentraties tritium te saneren.

Uit de nieuwste metingen is voor het eerst gebleken dat er in √©√©n van de metingen een kleine concentratie van tritium is aangetroffen in de sloot aan de Westerduinweg. Dit is conform verwachting. Het betreft een hoeveelheid van 59 becquerel per liter, ruim onder de vergunningsnorm voor het terrein, dit is namelijk 5000 becquerel per liter [https://www.autoriteitnvs.nl/actueel/mededelingen/besluit-herziene-interventiebeschikking-tritiumverontreiniging-petten]. Gezien het feit er een verhoogde concentratie tritium is gemeten buiten ons terrein gaat NRG het aantal bemonsteringspunten buiten de terreingrens uitbreiden en de frequentie van controlemetingen verhogen, om de situatie goed in de gaten te kunnen houden. NRG doet dit in overleg met landeigenaren en heeft hierover het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en haar toezichthouder ANVS ge√Įnformeerd.

Wat is Tritium?

Tritium is een radioactieve stof die ontstaat door kernreacties in een kernreactor, maar ook door deeltjes met hoge energie afkomstig van de zon. Daardoor komt deze radioactieve variant van waterstof overal op aarde voor, meestal in de vorm van water. Tritium is daarom van nature ook in de mens aanwezig. De straling van tritium is heel zwak en kan niet door de huid dringen. Alleen door inslikken of inademen kan tritium bijdragen aan de stralingsblootstelling van mensen. Hiervoor zijn dan veelal grote hoeveelheden nodig.

Radioactieve stoffen kennen een vervaltijd en verdwijnen ‚Äėvanzelf‚Äô, sommigen vervallen snel, andere doen er (veel) langer over. Bij tritium duurt het ongeveer 12 jaar voordat de hoeveelheid tot de helft is teruggebracht. Omdat tritium meestal onderdeel uitmaakt van water, gedraagt het zich in de natuur ook zo. Water kan verdampen en zich zo als waterdamp in de lucht verspreiden. Als water in de bodem komt, zal het wegzakken en kan het in het grondwater terechtkomen. De gevonden concentraties van het tritium in het grond- en oppervlaktewater rond de HFR zijn dusdanig laag, dat het geen gevaar voor medewerkers en omwonenden oplevert en op basis van de drinkwaterrichtlijn als drinkwater gebruikt zou mogen worden.

Eerder berichtgeving over Tritium

·       Op 23 juli 2018 kondigde NRG aan af te bouwen met de tritiumsanering https://www.nrg.eu/over-nrg/nieuws-pers/detail/artikel/tritium-sanering-nadert-einde-125.html

·       Op 8 oktober 2018 heeft NRG een informatiebijeenkomst gehouden in Petten over tritium naar NRG heeft ook RIVM een informatieve presentatie gegeven over tritium en wat de effecten zijn voor mens en milieu. RIVM heeft ook een rapport hierover gepubliceerd https://www.rivm.nl/publicaties/tritium-besmetting-in-petten-en-mogelijke-risicos-voor-omgeving

¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬† Op 25 oktober 2018 heeft er tijdens werkzaamheden in het pompgebouw bij de reactor een kortstondige lekkage voorgedaan en is er 0,9 kubieke meter water met daarin tritium vrijgekomen. NRG heeft hierop haar saneringsactiviteiten ge√Įntensiveerd. https://www.nrg.eu/over-nrg/nieuws-pers/detail/artikel/hoge-flux-reactor-weer-in-bedrijf-met-goedkeuring-toezichthouder-127.html

Achtergrond tritiumsanering

In 2012 is er tritium gemeten in het grondwater in de bodem bij de Hoge Flux Reactor. De oorzaak was een lekkage in een transportleiding, die alleen wordt gebruikt tijdens onderhoudsstops om bassinwater tijdelijk op te slaan in een opslagtank. Deze leiding is toen direct vervangen. Om de tritiumverontreiniging te verwijderen, is NRG in februari 2013 gestart met saneren door het oppompen van grondwater. 

Meer over NRG

De productie van medische isotopen is de primaire activiteit van de reactor in Petten, die beheerd wordt door NRG. NRG is marktleider in de levering van medische isotopen in de wereld en richt zich ook op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van medische isotopen om levensbedreigende ziektes te kunnen behandelen. NRG doet dit in samenwerking met UMC’s en farmaceutische bedrijven. NRG is een internationaal opererende nucleaire dienstverlener en verricht nucleair technologisch onderzoek, is consultant op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van nucleaire installaties en dienstverlener in stralingsbescherming. Voor overheden wordt onderzoek gedaan om kennis over nucleaire technologie te ontwikkelen. NRG exploiteert de Hoge Flux Reactor die eigendom is van de Europese Unie. De bijna 600 medewerkers hebben hoogwaardige kennis en zijn innovatief. De onderneming werkt voor en met partners in de gezondheidszorg, de energiemarkt, de industrie, overheden en de wetenschap.

Voor meer info zie: www.nrg.eu. Of u kunt contact opnemen met Cora Blankendaal, persvoorlichter NRG. Tel. 0224 564653, pers@nrg.eu.

Tot slot mijn opmerking: ik heb nog geen nader onderzoek gedaan naar Tritium (wel naar Deuterium en Waterstof) of radioactiviteit in water. Behalve het gegeven dat de BestWater Omgekeerde Osmose filters de radioactieve stof  Cesium-137 voor ruim 99% uitfiltert, volgens IUT onderzoek. Cesium-137 ontstaat door kernsplitsing en komt van nature niet voor op Aarde, dus is van een andere orde dan Tritium.
Reactie plaatsen